Fazāns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "Fazānas wīriks Fazānas enbūwinsnas areālin '''Fazāns''' (''Phas…")
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Fazāns.jpg|thumb|right|300px|Fazānas wīriks]]
[[Image:Fazāns.jpg|thumb|right|300px|Fazānas wīriks]]
-
[[Image:Fazānas_enbūwinsna.jpg|thumb|right|300px|Fazānas enbūwinsnas areālin]]
+
[[Image:Fazāns.jpg|thumb|right|300px|Fazānas gennika]]
 +
[[Image:Fazānas_enbūwinsna.png|thumb|right|300px|Fazānas enbūwinsnas areālin]]
'''Fazāns''' (''Phasianus colchicus'') - sirds, enskajjints pippelis iz sēimin stēisan [[gertiskai|gertiskan]] (''Phasianidae''). Pirmiskai fazāns en Eurōpai enbūwinuns tēr  [[Wōlga|Wōlgas]] deltan, [[Kāukazus|Kāukazan]], [[Perkāukazus|Perkāukazan]] be sawinzlin ezze [[Irāns|Irānan]] ērgi [[Mandšūrija|Mandšūrijan]]. Pirzdau 3000 mettans intrōducitan en [[Wālkija|Wālkijan]], [[Prankrīki|Prankrīkin]] be [[Mikskātauta|Mikskātautan]]. En wīlins sirdametsimtans intrōducitan en pastippan mattawingin Eurōpas zōnin be en [[Zēimiska Amērika|Zēimiskan Amērikan]].
'''Fazāns''' (''Phasianus colchicus'') - sirds, enskajjints pippelis iz sēimin stēisan [[gertiskai|gertiskan]] (''Phasianidae''). Pirmiskai fazāns en Eurōpai enbūwinuns tēr  [[Wōlga|Wōlgas]] deltan, [[Kāukazus|Kāukazan]], [[Perkāukazus|Perkāukazan]] be sawinzlin ezze [[Irāns|Irānan]] ērgi [[Mandšūrija|Mandšūrijan]]. Pirzdau 3000 mettans intrōducitan en [[Wālkija|Wālkijan]], [[Prankrīki|Prankrīkin]] be [[Mikskātauta|Mikskātautan]]. En wīlins sirdametsimtans intrōducitan en pastippan mattawingin Eurōpas zōnin be en [[Zēimiska Amērika|Zēimiskan Amērikan]].

Wersiōni kāigi iz 11:44, 3 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis