Gārbas bremzi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "'''Gārbas bremzi''' (hill-holder) - ensadīnsenis, kawīds ni dāst automōbilu izwaltīntun si atpenti iz āugarbin, kaddan senjungtlis pedālin ast engnesta…")
Rindā 1: Rindā 1:
 +
[[Image:hillholder.png|thumb|right|300px|Gārbas bremzis galwas delīks ast gnesnan laikāts wēntils na aīnan iz dwāi bremzis ensadīnsenins.]]
 +
'''Gārbas bremzi''' (hill-holder) - ensadīnsenis, kawīds ni dāst automōbilu izwaltīntun si atpenti iz āugarbin, kaddan [[senjungtlis pedālin]] ast engnestan. Sta blōki bremzin kaddan automōbilin stalāi na ūnzai ēntin āugarbin ērgi [[senjunglti]] pastāne wērptan. Sta pagalba enskatītwei iz stāsnan na āugarbin.
'''Gārbas bremzi''' (hill-holder) - ensadīnsenis, kawīds ni dāst automōbilu izwaltīntun si atpenti iz āugarbin, kaddan [[senjungtlis pedālin]] ast engnestan. Sta blōki bremzin kaddan automōbilin stalāi na ūnzai ēntin āugarbin ērgi [[senjunglti]] pastāne wērptan. Sta pagalba enskatītwei iz stāsnan na āugarbin.
Rindā 7: Rindā 9:
===Dīlasnas ensadīnsnas===
===Dīlasnas ensadīnsnas===
-
Gārbas bremzi ast grawitāciskas wēntils - sta ast rōran kawīdse ass ast pa līkutan (delli grādai) lunkin prei automōbilis assin, en kawīdse ast kūgis. Ik automōbilas pagaūsenis ast suīt aūktais nikāi rīkisna, kūgis izwaltinna si blōkintei [[bremzin skaītan|bremzin skaītu]] etwartīnsnan iz kellins en [[bremzis pumpi|pumpin]]. Kaddan senjungtli ast izwērptan, en wēntilin enēit bastlis, kawīds ni dāst kūģu auwertun wēntilin. Kaddan senjuntli ast engnestan, bastlis izēit iz wēntlilas kammerkan be bremzin skaītas etwartīnsna ast blōkitan, kaddan tēr automōbils stalāi na ūnzai ēntin āugarbin, aīnan rēizan engnestan bremzi wīrst laikāwusi, īr pa pedālas izwērpsnan - bremzin skaītas gnesnā ast laikātan pra gārbas bremzin.
+
Gārbas bremzi galwas delīks ast grawitāciskas wēntils - sta ast rōran kawīdse ass ast pa līkutan (delli grādai) lunkin prei automōbilis assin, en kawīdse ast kūgis. Ik automōbilas pagaūsenis ast suīt aūktais nikāi rīkisna, kūgis izwaltinna si blōkintei [[bremzin skaītan|bremzin skaītu]] etwartīnsnan iz kellins en [[bremzis pumpi|pumpin]]. Kaddan senjungtli ast izwērptan, en wēntilin enēit breūtlis, kawīds ni dāst kūģu auwertun wēntilin. Kaddan senjuntli ast engnestan, breūtlis izēit iz wēntlilas kammerkan be bremzin skaītas etwartīnsna ast blōkitan, kaddan tēr automōbils stalāi na ūnzai ēntin āugarbin, aīnan rēizan engnestan bremzi wīrst laikāwusi, īr pa pedālas izwērpsnan - bremzin skaītas gnesnā ast laikātan pra gārbas bremzin.
 +
 
 +
Gārbas bremzi ast mōntitan tēr en aīnasmu bremzin ensadīnseņu.
[[Category: Mekāniki]]
[[Category: Mekāniki]]

Wersiōni kāigi iz 12:01, 6 daggis 2012

Persōniskas pagaptis