Gērwi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
 
Rindā 4: Rindā 4:
-
'''Gērwi''' (''Grus grus'' (L., 1758)) - debīks pippelis iz sēimin stēisan [[gērwiskai|gērwiskan]], perbuwinānts zēimiskan be sirzdan delīkan stesse [[Eurāzija|Eurāzijan]]. Tenā zēimina ēn [[Iberīska Pusisalla|Iberīskai Pusisallin]], en zēimiskai [[Afrika|Afrikan]] be wakkariskai [[Āzija|Āzijan]]. En Prūsai nitūlins ligzdinānts pippelis (1500-1800 stēisan pūran en pōliskasmu delīkan).
+
'''Gērwi''' (''Grus grus'' (L., 1758)) - debīks pippelis iz sēimin stēisan [[gērwiskai|gērwiskan]], enbuwinānts zēimiskan be sirzdan delīkan stesse [[Eurāzija|Eurāzijan]]. Tenā zēimaui ēn [[Iberīska Pusisalla|Iberīskai Pusisallin]], en zēimiskai [[Afrika|Afrikan]] be wakkariskai [[Āzija|Āzijan]]. En Prūsai nitūlins ligzdawīnts pippelis (1500-1800 stēisan pūran en pōliskasmu delīkan).
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
Turri [[gāndars|gāndaras]] wīdan, adder ast mūisesan. Pelanniskai ebplāugzdintan, wāngas stēisan skrēilin kīrsnan. Swajawīda grazintinni ast stags teīktan iz pailgintans skrelisplāugzdans, durīntins en plāuzdangudis wīdan. Wīrsaws galwas delīks wūrmin, grawwai gāilin, kaktā be ilgas winzus pirss kīrsnan.
+
Turri [[gāndars|gāndaras]] wīdan, adder ast mūisesan. Pelanniskai ebplāugzdintan, wangas stēisan skreīlin kīrsnan. Swajawīda grazintinni ast stags teīktan iz pailgintans skrelisplāugzdans, durīntins en plāuzdangudis wīdan. Wīrsaws galwas delīks wūrmin, grawwai gāilin, kaktā be ilgas winzus pirss kīrsnan.
-
Kaddan prōskraisenin, kāimenei skrāida en [[klaūtals|klaūtalamans]] be perlazinna kalsawīngin [[klangōrs|klangōran]], palīgun birbikas tārin, kirdīminan iz delli kilōmetrans. En skrāiseņu iztēnste naggins be winzun, palīgu gāndaru; līnai bruksenei stēisan skrēilin. Kaddan ēit prēi zemmes wīrsawiskwan, ēigas skāistan, līnan. Spārtai nōdewingin be budīntan.  
+
Kaddan prōskraisenin, kāimenei skrāida en [[klaūtals|klaūtalamans]] be perlazinna kalsawīngin [[klangōrs|klangōran]], palīgun birbikas tārin, kirdīminan iz delli kilōmetrans. En skrāiseņu iztēnste naggins be winzun, palīgu gāndaru; līnai bruksenei stēisan skreīlin. Kaddan ēit prēi zemmes wīrsawiskwan, ēigas skāistan, līnan. Spārtai nōdewingin be budīntan.  
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====
-
* kērmenas ilgan zūrgi 140 cm
+
* kērmenes ilgan zūrgi 140 cm
-
* iztēnstisku stēisan skrēilin ērgi 240 cm
+
* iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 240 cm
* swars zūrgi 5-6 kg
* swars zūrgi 5-6 kg
[[Category:Pippelai]]
[[Category:Pippelai]]
 +
 +
 +
[[de:Kranich]]
 +
[[en:Common Crane]]
 +
[[pl:Żuraw]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 17:22, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis