Gaīls amūrs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Amūrs.jpg|300px|thumb|right|Gaīls amūrs]]
[[Image:Amūrs.jpg|300px|thumb|right|Gaīls amūrs]]
-
'''Gaīls amūrs''' (''Ctenopharyngodon idella'') [[zarātiskai|zarātiskan]] (''Ciprinidae'') sēimes zuks. Ōriginalai perbuwinnuns [[Kīna|Kīnan]] be [[Amūrs|Amūras]] apeīnan (izšendau tenesse emmens). Ezze X metsimtan wāisintan. En Eurōpan intrōducitan en 1950 mettan, en Prūsan en 1966 mettan (Mikskātauta 1965, Pōli 1964). Teinū perbuwinna dīgi Afrikan, abbans Amērikans be Australijan. Buwinna en līndiskamans appins be azzarans, en kāimenimans stēisan delli-delinadesīmtan zukkan.
+
'''Gaīls amūrs''' (''Ctenopharyngodon idella'') [[zarātiskai|zarātiskan]] (''Ciprinidae'') sēimes zuks. Ōriginālai enbuwinnuns [[Kīna|Kīnan]] be [[Amūrs|Amūras]] apeīnan (izšendau tenesse emmens). Ezze X metsimtan wāisintan. En Eurōpan intrōducitan en 1950 mettan, en Prūsan en 1966 mettan (Mikskātauta 1965, Pōli 1964). Teinū enbuwinna dīgi Afrikan, abbans Amērikans be Australijan. Buwinna en līndiskamans appins be azzarans, en kāimenimans stēisan delli-delinadesīmtan zukkan.
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Rīkisna timraizallin, grawwai geltaīnaizaliwingi. Kērmens ilgan, cilindriskan, sen plattu galwan. Gurklis dāntis en dwēimas rīndans. Turīntei 6-10 cm wanginna īstun zōaplanktōnan be pagaūne īstun undas aūgmenins, en šismu kērdan tenesse lāndas sistēman ilgina si ērgi 2,5 kērmenas ilgas. Idāi en temperatūrimans aūktans nikāi 12 °C. Zēimina prēi dubnan, pastegīntei si sen stāran glittus klādan. Gīwa ērgi 15 mettans.
+
Rīkisna timraizallin, grawwai geltaīnaizaliwingi. Kērmens ilgan, cilindriskan, sen plattu galwan. Gurklis dāntis en dwēimas rīndans. Turīntei 6-10 cm wanginna īstun zōaplanktōnan be pagaūne īstun undas aūgmenins, en šismu kērdan tenesse lāndas sistēman ilgina si ērgi 2,5 kērmenes ilgas. Idāi en temperatūrimans aūktans nikāi 12 °C. Zēimaui prēi dubnan, pastegīntei si sen stāran glittus klādan. Gīwa ērgi 15 mettans.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====
-
* kērmenas ilgan ērgi 150 cm
+
* kērmenes ilgan ērgi 150 cm
* swars ērgi 45 kg
* swars ērgi 45 kg

Bigantī wersiōni kāigi iz 16:41, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis