Gaīls amūrs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 4: Rindā 4:
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Rīkisna timraizallin, grawwai geltaīnaizaliwingi. Kērmens ilgan, cilindriskan, sen plattu galwan. Gurklis dāntis en dwēimas rīndans. Turīntei 6-10 cm wanginna īstun zōaplanktōnan be pagaūne īstun undas aūgmenins, en šismu kērdan tenesse lāndas sistēman ilgina si ērgi 2,5 kērmenas ilgas. Idāi en temperatūrimans aūktans nikāi 12 °C. Zēimina prēi dubnan, pastegīntei si sen stāran glittus klādan. Gīwa ērgi 15 mettans.
+
Rīkisna timraizallin, grawwai geltaīnaizaliwingi. Kērmens ilgan, cilindriskan, sen plattu galwan. Gurklis dāntis en dwēimas rīndans. Turīntei 6-10 cm wanginna īstun zōaplanktōnan be pagaūne īstun undas aūgmenins, en šismu kērdan tenesse lāndas sistēman ilgina si ērgi 2,5 kērmenas ilgas. Idāi en temperatūrimans aūktans nikāi 12 °C. Zēimaui prēi dubnan, pastegīntei si sen stāran glittus klādan. Gīwa ērgi 15 mettans.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====

Wersiōni kāigi iz 19:06, 15 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis