Gaīls gāndars

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Image:Ciconia ciconia (aka).jpg|thumb|right|Gāils Gāndars]]
+
[[Image:Ciconia ciconia (aka).jpg|thumb|right|Gaīls Gāndars]]
-
'''Gāndars''' Ciconia ciconia) - debīks brastawints pippelis iz sēimin stēisan [[gāndariskai|gāndariskan]], perbuwinnats perlānku ezze papērgimin:
+
'''Gaīls gāndars''' Ciconia ciconia) - debīks bredānts pippelis iz sēimin stēisan [[gāndariskai|gāndariskan]], perbuwināts perlānku ezze papērgimin:
* Ciconia ciconia ciconia- ligzdinna en [[Iberīskai Pusisallin|Iberīskai Pusisallin]] be salawīngi en [[Prankrīki|Prankrīkei]] be en zeimāwakkariskai [[Afriki|Afrikin]]. Šī pōpulaciōni zēimina en [[ekwatōriskai|ekwatōriskan]] be Wakkariskai Afrikin kaddan prōskraisenin prōskraida kīrsa Cieśniną Gibraltarską. Zentlawingi debīkaisi pōpulaciōni en Sirzdai Eurōpan be Deināiniskai Eurōpan be en Balkanamans, en Kaukazu, en Līkutai Āzijan be en Taūwamans Dēinans. Zēimina en [[ekwatōriskai|ekwatōriskan]] be [[Deināniskai Afriki|Deināiniskai Afrikin]] prōskraidantei kīrsa [[Bosfōrai|Bosfōran]] be [[Dardaneli|Dardanelin]] be kīrsa [[|Sīnais|Sīnajan]]. Delīks zēimina en [[Īndijai|Īndijai]].
* Ciconia ciconia ciconia- ligzdinna en [[Iberīskai Pusisallin|Iberīskai Pusisallin]] be salawīngi en [[Prankrīki|Prankrīkei]] be en zeimāwakkariskai [[Afriki|Afrikin]]. Šī pōpulaciōni zēimina en [[ekwatōriskai|ekwatōriskan]] be Wakkariskai Afrikin kaddan prōskraisenin prōskraida kīrsa Cieśniną Gibraltarską. Zentlawingi debīkaisi pōpulaciōni en Sirzdai Eurōpan be Deināiniskai Eurōpan be en Balkanamans, en Kaukazu, en Līkutai Āzijan be en Taūwamans Dēinans. Zēimina en [[ekwatōriskai|ekwatōriskan]] be [[Deināniskai Afriki|Deināiniskai Afrikin]] prōskraidantei kīrsa [[Bosfōrai|Bosfōran]] be [[Dardaneli|Dardanelin]] be kīrsa [[|Sīnais|Sīnajan]]. Delīks zēimina en [[Īndijai|Īndijai]].
Rindā 10: Rindā 10:
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
Ebplāugzdintan gāilai šlāit kīrsnans [[skreiliplāugzdanai|skreiliplāugzdans]] be staggan. Naggis be snaps wūrmin. Winzus en skrāiseņu iztēnstan en pirsin. Kussalas krekliskas mēnsas paggan deznimais tērpaui [szybowcowy] skrāisenin, tēr tērpawintei swāise skrēilis wīrsawingiskwan be erlāngintans tappins winniskans struttans. Sen swāise mēnsas warrin skrāida nirēide be tēr en īnsamans tālins. Kitāi nikāi [[kīrsnas gāndars|kīrsnas gāndars]] ni aulānke zmūniskans wāisins be deznimai ligzdinna īr en kāimas sirdu.
+
Ebplāugzdintan gaīlai šlāit kīrsnans [[skreiliplāugzdanai|skreiliplāugzdans]] be staggan. Naggis be snaps wūrmin. Winzus en skrāiseņu iztēnstan en pirsin. Kussalas krekliskas mēnsas paggan deznimais tērpaui langīntin skrāisenin, tēr tērpawintei swāise skrēilis wīrsawingiskwan be erlāngintans tappins winniskans struttans. Sen swāise mēnsas warrin skrāida nirēide be tēr en īnsamans tālins. Kitawīdai nikāi [[kīrsnas gāndars]] ni aulānke zmūniskans wāisins be deznimai ligzdinna īr en kāimas sirdu.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====

Wersiōni kāigi iz 19:54, 25 līpa 2010

Persōniskas pagaptis