Gailā gēisi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:800px-Egretta_alba_1_(Lukasz_Lukasik).jpg|300px|thumb|right|Gailā gēisi]]
[[Image:800px-Egretta_alba_1_(Lukasz_Lukasik).jpg|300px|thumb|right|Gailā gēisi]]
-
'''Gailā gēisi''' (''Ardea alba'') - debīks bredānts pippelis iz sēimin stēisan [[gēisiskai|gēisiskan]], perbuwinānts perlānku ezze papērgimin:
+
'''Gailā gēisi''' (''Ardea alba'') - debīks bredānts pippelis iz sēimin stēisan [[gēisiskai|gēisiskan]], enbuwinānts perlānku ezze papērgimin:
-
* ''Egretta alba alba'' - sawīnzli ezze sirzdai [[Eurōpa|Eurōpan]] be [[Balkanai|Balkanamans]] ērgi sirzan [[Āzija|Āzijan]]. Zēimina en zēmiskai be sirzdai [[Afrika|Afrikan]], sirzdan [[Kīna|Kīnan]] be en [[Kōreaniska pusisalā|Kōreaniskan Pusisallin]]. En Prūsai deznimai preiskrāida, adder ezze īnsasmu kīsman dīgi ligzdinna. Pirman rēizan bēi widātan ligzdināntin prēi [[Bēbrus|Bēbrun]].
+
* ''Egretta alba alba'' - sawinzli ezze sirzdai [[Eurōpa|Eurōpan]] be [[Balkanai|Balkanamans]] ērgi sirzdan [[Āzija|Āzijan]]. Zēimaui en zēmiskai be sirzdai [[Afrika|Afrikan]], sirzdan [[Kīna|Kīnan]] be en [[Kōreaniska pusisalā|Kōreaniskan Pussisalin]]. En Prūsai deznimai preiskrāida, adder ezze īnsasmu kīsman dīgi ligzdaui. Pirman rēizan bēi widātan ligzdawīntin prēi [[Bebrus|Bebrun]].
* ''Egretta alba egretta'' - [[Amērika]] šlāit [[Kanada|Kanadan]], [[Alaska|Alaskan]] be [[Patagōnija|Patagōnijan]].
* ''Egretta alba egretta'' - [[Amērika]] šlāit [[Kanada|Kanadan]], [[Alaska|Alaskan]] be [[Patagōnija|Patagōnijan]].
* ''Egretta alba modesta'' - [[Īndija]], [[Japānija]], pusideināi stesses Kōreaniskan Pusisallin, [[Indōnezija]] be [[Australija]].
* ''Egretta alba modesta'' - [[Īndija]], [[Japānija]], pusideināi stesses Kōreaniskan Pusisallin, [[Indōnezija]] be [[Australija]].
Rindā 9: Rindā 9:
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Ukamūisesa gailā gēsi en Eurōpai, pa debban līgu [[sīwa gēisi|sīwai gēisin]]. Ebplāugzdinsna pastippai gaīlin, en snappas lunkamans geltaīna niebplāugzdinta keutā. Kaddan pūrausnas kērdas kīrsnas snaps, adder naggis geltaīnan; iz pettins izaūga pailgīntas plāugzdas. Per pūrausnas kērdan geltaīns snaps, adder naggis timran, geltaīnaizallin.
+
Ukamūisesa gailā gēsi en Eurōpai, pa debban līgu [[siwā gēisi|sīwai gēisin]]. Ebplāugzdinsna pastippai gaīlin, en snappas lunkamans geltaīna niebplāugzdinta keutā. Kaddan pūrausnas kērdas kīrsnas snaps, adder naggis geltaīnan; iz pettins izaūga pailgīntas plāugzdas. Per pūrausnas kērdan geltaīns snaps, adder naggis timran, geltaīnaizallin.
===Sirzdas ermattausnas===  
===Sirzdas ermattausnas===  
-
*kērmenas ilgan zūrgi 90 - 100 cm
+
*kērmenes ilgan zūrgi 90 - 100 cm
-
*iztēnstisku stēisan skrēilin 140 - 160 cm
+
*iztēnstisku stēisan skreīlin 140 - 160 cm
*swars zūrgi 0,7 - 1,6 kg  
*swars zūrgi 0,7 - 1,6 kg  
[[Category: Pippelai]]
[[Category: Pippelai]]
 +
 +
 +
[[de:Silberreiher]]
 +
[[en:Great Egret]]
 +
[[pl:Czapla biała]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 17:21, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis