Gailā gēisi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 9: Rindā 9:
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Ukamūisesa gailā gēsi en Eurōpai, pa debban līgu [[sīwa gēisi|sīwai gēisin]]. Ebplāugzdinsna pastippai gaīlin, en snappas lunkamans geltaīna niebplāugzdinta keutā. Kaddan pūrausnas kērdas kīrsnas snaps, adder naggis geltaīnan; iz pettins izaūga pailgīntas plāugzdas. Per pūrausnas kērdan geltaīns snaps, adder naggis timran, geltaīnaizallin.
+
Ukamūisesa gailā gēsi en Eurōpai, pa debban līgu [[siwā gēisi|sīwai gēisin]]. Ebplāugzdinsna pastippai gaīlin, en snappas lunkamans geltaīna niebplāugzdinta keutā. Kaddan pūrausnas kērdas kīrsnas snaps, adder naggis geltaīnan; iz pettins izaūga pailgīntas plāugzdas. Per pūrausnas kērdan geltaīns snaps, adder naggis timran, geltaīnaizallin.
===Sirzdas ermattausnas===  
===Sirzdas ermattausnas===  

Wersiōni kāigi iz 19:37, 8 sillins 2010

Persōniskas pagaptis