Gailā gēisi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Image:800px-Egretta_alba_1_(Lukasz_Lukasik).jpg|300px|thumb|right|Gaīla gēisi]]
+
[[Image:800px-Egretta_alba_1_(Lukasz_Lukasik).jpg|300px|thumb|right|Gailā gēisi]]
-
'''Gaīla gēisi''' (''Ardea alba'') - debīks bredānts pippelis iz sēimin stēisan [[gēisiskai|gēisiskan]], perbuwinānts perlānku ezze papērgimin:
+
'''Gailā gēisi''' (''Ardea alba'') - debīks bredānts pippelis iz sēimin stēisan [[gēisiskai|gēisiskan]], perbuwinānts perlānku ezze papērgimin:
* ''Egretta alba alba'' - sawīnzli ezze sirzdai [[Eurōpa|Eurōpan]] be [[Balkanai|Balkanamans]] ērgi sirzan [[Āzija|Āzijan]]. Zēimina en zēmiskai be sirzdai [[Afrika|Afrikan]], sirzdan [[Kīna|Kīnan]] be en [[Kōreaniska pusisalā|Kōreaniskan Pusisallin]]. En Prūsai deznimai preiskrāida, adder ezze īnsasmu kīsman dīgi ligzdinna. Pirman rēizan bēi widātan ligzdināntin prēi [[Bēbrus|Bēbrun]].
* ''Egretta alba alba'' - sawīnzli ezze sirzdai [[Eurōpa|Eurōpan]] be [[Balkanai|Balkanamans]] ērgi sirzan [[Āzija|Āzijan]]. Zēimina en zēmiskai be sirzdai [[Afrika|Afrikan]], sirzdan [[Kīna|Kīnan]] be en [[Kōreaniska pusisalā|Kōreaniskan Pusisallin]]. En Prūsai deznimai preiskrāida, adder ezze īnsasmu kīsman dīgi ligzdinna. Pirman rēizan bēi widātan ligzdināntin prēi [[Bēbrus|Bēbrun]].
Rindā 9: Rindā 9:
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Ukamūisesa gaīla gēsi en Eurōpai, pa debban līgu sīwai gēisin. Ebplāugzdinsna pastippai gāilin, en snappas lunkamans geltaīna niebplāugzdinta keutā. Kaddan pūrausnas kērdas kīrsnas snaps, adder naggis geltaīnan; iz pettins izāuga pailgīntas plāugzdas. Per pūrausnas kērdan gelaīns snaps, adder naggis timran, geltaīnaizallin.
+
Ukamūisesa gailā gēsi en Eurōpai, pa debban līgu [[sīwa gēisi|sīwai gēisin]]. Ebplāugzdinsna pastippai gaīlin, en snappas lunkamans geltaīna niebplāugzdinta keutā. Kaddan pūrausnas kērdas kīrsnas snaps, adder naggis geltaīnan; iz pettins izaūga pailgīntas plāugzdas. Per pūrausnas kērdan geltaīns snaps, adder naggis timran, geltaīnaizallin.
===Sirzdas ermattausnas===  
===Sirzdas ermattausnas===  

Wersiōni kāigi iz 19:36, 8 sillins 2010

Persōniskas pagaptis