Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Tulkausnas prōjaktai)
(Waīda Tū...)
 
Rindā 5: Rindā 5:
<h1>Prūsiska Wikipēdija - pawīrps waīsnas aps en prūsisku</h1>
<h1>Prūsiska Wikipēdija - pawīrps waīsnas aps en prūsisku</h1>
-
<p height=300>Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdas kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en '''[[Prūsiska bilā|prūsisku]]''' be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.</p>
+
<p height=300>Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdses kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en '''[[Prūsiska bilā|prūsisku]]''' be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.</p>
<br><br><br>
<br><br><br>
Rindā 20: Rindā 20:
== Mīnses prōjaktan ==
== Mīnses prōjaktan ==
-
<div style= "color: red" align= "center"><h3><br> Mistāi, kāimai, azarāi be appis en dēiniskai Prūsan</h3></div>
+
<div style= "color: red" align= "center"><h3><br> Barta, Wārmi be Nātanga</h3></div>
[[File:Prūsas-tāutaskarti-karengus.png|200px|center]]
[[File:Prūsas-tāutaskarti-karengus.png|200px|center]]
<div align="center"></div>
<div align="center"></div>
Rindā 52: Rindā 52:
== Waīda Tū... ==
== Waīda Tū... ==
-
[[File:Algemes_pils.jpg|right|150px]]
+
[[File:Maddji01.jpg|right|150px]]
-
* ... Kawīdai mistāi etsparāi '''[[Prūsijas Kōnfederaciōni]]n'''?
+
* ... Kas be kaddan peisāwuns  '''[[Prūsas Grīma]]n'''?
-
* ... Ka ast '''[[Wōblars]]''' be pēr ka stan ast tērpautan?
+
* ... Kwēi buwinna be kelli  '''[[Sāmjai]]''' gīwa?
-
* ... Kwēi mazzi tū aupaltun '''[[Aīnametiskas penningakwēitis|Aīnamettiskan penningakwēitin]]'''?
+
* ... Iz kawīdan tāutan pertīnka '''[[Maddji]]''' be ka tenā segēi?
-
* ... Prei kawīdan '''[[Nōgata|appin]]''' ast mīstan Algemin?
+
* ... Ka ukadeznimais īst '''[[laukagerta]]'''?
-
* ... Ka īst '''[[Skwīriks]]'''?<br><br>
+
* ... Kāigi aūktan mazzi izaūgtwei '''[[Prastasis kaddegs|prastasis kaddegs]]'''
 +
<br><br>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
</div>
</div>
Rindā 69: Rindā 70:
== Blīngewingis artīkels ==
== Blīngewingis artīkels ==
-
[[Image:Mandelbrot.jpg|right|150px]]
+
[[File:Medenīks_tattarwas_wīriks.jpg|right|150px]]
-
'''Mandelbrotas tūlisku''' - Tūlisku stēisan deīktan na plassan, kawīdse krānts turri [[fraktāls|fraktāliskan]] struktūrin. Pastāi aupaltan en 1978 mettan pra prancōziskan matemātikerin Benoît Mandelbrot prei enlaukīsnan stēisan [[Kleinas gruppis|Kleinas gruppin]].
+
'''[[Medenīks tattarwas]]''' (''Tetrao urogallus'') - debbas pippelas pērgimi iz sēimin stēisan [[gertiskai|gertiskan]] (''Phasianidae'').
-
===Definiciōni===
+
===Enbūwinsnas areālin===
-
Mandelbrotas tūlisku stēisan deīktan na [[kōmplaksiskan plassan]], per kawīdans [[rīpawisku]] dātan [[rekursiōni|rekursīskai]] pra [[polinōms|polinōman]] <math>z_{n+1}=z_n^2+z_0</math> be pagaunintī si ezze šismu deīktan ni bīga en bewangibin:
+
Medēi ezze [[Šutlandan]] ērgi sirdan [[Sibērija|Sibērijan]]. En Prūsai tēr en [[Mītapilis graūdenei|Mītapilis graūdenins]].
-
: <math>\{z_0: \forall n \ |z_n|<\infty\}</math>
+
 
-
Mazīngi waidīntun, kāi rīpawiskwas arāikintisku ast liguzentlīnti, kāi eraīnas rīpawiskwas elamēntas mōdulin būlai arāikintan pra 2:
+
===Pērgimis glaubāi===
-
: <math>\{z_0: \forall n \ |z_n|<2\}</math>
+
 
-
  '''<u>[[Mandelbrotas tūlisku|Skaitāis tālis]]
+
Medenīks tattarwas ast ukadebīks Eurōpas pippelis iz rīndan stēisan [[glāubintin]] ''Galliformes''. Eīskus gīmtas dimōrfismus ast widātan. Wīriks turri debīkas zānšas debban. Galwā, winzus be punninan kīrsnan sen pailgintans mīlinans. Bardā dīgi kīrsnan sen ilgaisins be stūrnans plāugzdans. Snaps geltaīnan, pakrēiwintan. Skreīlis be rīkisna kukkan sen gaīlin mīlinan na pettin. Stags kīrsnan sen gaīlins mīlinans, ilgan be ebskrittan. Zūrgi akkin wūrmin mīlinan. Kērmenes zems ast kīrsnan. Naggis paāugtan sen plāugzdans.
 +
  '''<u>[[Medenīks tattarwas|Skaitāis tālis]]
'''</u>
'''</u>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
Rindā 84: Rindā 86:
</div>
</div>
<!-- blīngewingis artīkels wangā -->
<!-- blīngewingis artīkels wangā -->
 +
<!------ Projetos Paralelos ------>
 +
<br><br>
 +
<div style="float:left width=100%" align=center>
 +
<small>
 +
</noinclude>{| width="100%" style="border-spacing: 0px; margin: 8px 0 0 0;"
 +
|class="MainPageBG" style="width: 100%; border:1px solid #BBBBBB; background-color:#ffffff; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px" |
 +
 +
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;  -moz-border-radius:10px"
 +
! style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 120%; border-bottom: 1px solid #BBBBBB; text-align: left;" | <div style="float:right;">[[Image:wbar_white.jpg]]</div><div style="float:left;">Kittas baltiskas wikipēdijas</div>
 +
|-
 +
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>[[image:Wikipedia-logo.png|50px|left]]</td> <td>Vikipedejā [http://ltg.wikipedia.org/wiki/Suoku_puslopa latgaļu volūdā]</td><td>[[image:Wikipedia-logo.png|50px|left]]</td> <td>Vikipedėjė [http://bat-smg.wikipedia.org/wiki/P%C3%ABrms_poslapis Žemaitėška]</td><td>&nbsp;</td><td>[[image:Wikipedia-logo.png|50px|left]]<td> <td>Vikipedija [http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis lietuvių kalba]</td><td>&nbsp;</td><td>[[image:Wikipedia-logo.png|50px|left]]</td> <td>Vikipedija [http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2kumlapa latviešu valoda]</td><td>&nbsp;</td></tr></table>
 +
|}
 +
|}
 +
</small>
 +
</div>
 +
<!--</td></tr>
 +
</table>-->
 +
</div>
</div>
<!-- tikrōma kōluni wangā -->
<!-- tikrōma kōluni wangā -->
Rindā 96: Rindā 116:
== Auīmsenis stesses sawaītin ==
== Auīmsenis stesses sawaītin ==
-
[[File:Renawa1.jpg|200px||center]]
+
[[File:Trakehner_draw.JPG||200px|center]]
<div align="center">
<div align="center">
-
'''[[Rīnawa (appi)|Rīnawa]]'''
+
'''[[Trakeīnas zirgs]]'''
</div>
</div>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
Rindā 104: Rindā 124:
</div>
</div>
-
== Tulkausnas prōjaktai ==
+
<!-- Tulkausnas prōjaktai -->
-
[[Fie:Guns&Roses.jpg|200px||center]]
+
<div style="border:1px solid #8898bf;">
 +
<div style="background-color: #a8d3ff; font-size: 1px; height: 8px; border-bottom: 1px solid #8898bf;"></div>
 +
<div style="float: right; margin: 5px 8px 0px 5px;"></div>
 +
 
 +
== Tulkausenis ==
 +
[[File:Loituma.gif|150px|center]]
<div align="center">
<div align="center">
-
'''Guns N' Roses tekstai'''
+
'''[[Ēwas Pōlka]]'''
</div>
</div>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
</div>
</div>
</div>
</div>
-
<!-- Auīmsenis stesses sawaītin wangā -->
+
<!-- Tulkausnas prōjaktai wangā -->
-
</div>
+
<!-- tikrōmas kōlunis wangā -->
-
<!-- centralās  kōlunis wangā -->
+
<!--</td></tr>
<!--</td></tr>
<tr><td>-->
<tr><td>-->
-
<!------ Projetos Paralelos ------>
 
-
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 
-
<div style="float:left width=100%" align=center>
 
-
<small>
 
-
</noinclude>{| width="100%" style="border-spacing: 0px; margin: 8px 0 0 0;"
 
-
|class="MainPageBG" style="width: 100%; border:1px solid #BBBBBB; background-color:#ffffff; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px" |
 
-
 
-
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;  -moz-border-radius:10px"
 
-
! style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 120%; border-bottom: 1px solid #BBBBBB; text-align: left;" | <div style="float:right;">[[Image:wbar_white.jpg]]</div><div style="float:left;">Kittas baltiskas wikipēdijas</div>
 
-
|-
 
-
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>[[image:Wikipedia-logo.png|50px|left]]</td> <td>Vikipedejā [http://ltg.wikipedia.org/wiki/Suoku_puslopa latgaļu volūdā]</td><td>[[image:Wikipedia-logo.png|50px|left]]</td> <td>Vikipedėjė [http://bat-smg.wikipedia.org/wiki/P%C3%ABrms_poslapis Žemaitėška]</td><td>&nbsp;</td><td>[[image:Wikipedia-logo.png|50px|left]]<td> <td>Vikipedija [http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis lietuvių kalba]</td><td>&nbsp;</td><td>[[image:Wikipedia-logo.png|50px|left]]</td> <td>Vikipedija [http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2kumlapa latviešu valoda]</td><td>&nbsp;</td></tr></table>
 
-
|}
 
-
|}
 
-
</small>
 
-
</div>
 
-
<!--</td></tr>
 
-
</table>-->
 

Bigantī wersiōni kāigi iz 19:33, 6 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis