Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Prūsas-tāutaskarti-karengus.png|frame|50px|left|Prūsas tāutaskarti be karengus bārwis]]
[[Image:Prūsas-tāutaskarti-karengus.png|frame|50px|left|Prūsas tāutaskarti be karengus bārwis]]
-
==Prūsiska Wikipēdija - pawīrpa tīnkliska enciklapēdija==
+
<h1>Prūsiska Wikipēdija - pawīrps waīsnas aps en prūsisku</h1>
Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdas kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en prūsisku be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be ni perlānke tēr ezze prūsans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.
Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdas kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en prūsisku be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be ni perlānke tēr ezze prūsans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.

Wersiōni kāigi iz 15:31, 12 wassarins 2010

Persōniskas pagaptis