Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Prōjaktan stesse mīnsan)
(Blīngewingis artīkels)
Rindā 62: Rindā 62:
== Blīngewingis artīkels ==
== Blīngewingis artīkels ==
-
<div style= "color: blue">'''Kērmens (matemātiki)'''</div>  Nitriwjāls prēipirstas, sen aīnibin, en kawīdsmu eraīns nizeriskan elamēntan ast etwartīnaminan (Prēipisrtas šlāit zerras delītajans).
+
<div style= "color: blue">'''Kērmens (matemātiki)'''</div>  Nitriwjāls prēipirstas, sen aīnibin, en kawīdsmu eraīns nizeriskan elamēntan ast etwartīnaminan (Prēipirstas šlāit zerras delītajans).
Empirīniskwai, kērmens mazzi būtwei nikōmutatīwan. Ainuntkaddan ši definiciōni ast paplattintan sen kōmutatīwiskwas āudairan be staddan nikōmutatīwai kērmenei ast bilītan per klāiwan kērmenin.  
Empirīniskwai, kērmens mazzi būtwei nikōmutatīwan. Ainuntkaddan ši definiciōni ast paplattintan sen kōmutatīwiskwas āudairan be staddan nikōmutatīwai kērmenei ast bilītan per klāiwan kērmenin.  

Wersiōni kāigi iz 07:21, 23 līpa 2010

Persōniskas pagaptis