Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Blīngewingis artīkels)
m
Rindā 5: Rindā 5:
Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdas kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en prūsisku be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.
Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdas kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en prūsisku be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.
-
<div align=center><h2> Nūsa Wikipēdija turri teinū [[Special:AllPages|16]] artīkelins.</h2></div>
+
<div align=center><h2> Nūsa Wikipēdija turri teinū [[Special:AllPages|17]] artīkelins.</h2></div>
<!-- kairā  kōluni -->
<!-- kairā  kōluni -->
<div style="float: left; width: 40%;">
<div style="float: left; width: 40%;">

Wersiōni kāigi iz 15:09, 23 līpa 2010

Persōniskas pagaptis