Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
m (Etwārtai wartinnā di redigīsenins stesse tērpautajan Piteris (diskusiōni). Etwārtai wartīntas wersiōnis autōrs ast Nertiks)
Rindā 5: Rindā 5:
<h1>Prūsiska Wikipēdija - pawīrps waīsnas aps en prūsisku</h1>
<h1>Prūsiska Wikipēdija - pawīrps waīsnas aps en prūsisku</h1>
-
<p height=300>Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdses kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en '''[[Prūsiska bilā|prūsisku]]''' be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.</p>
+
<p height=300>Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdas kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en '''[[Prūsiska bilā|prūsisku]]''' be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.</p>
<br><br><br>
<br><br><br>
Rindā 42: Rindā 42:
<!-- Tulkausnas prōjaktas wangā -->
<!-- Tulkausnas prōjaktas wangā -->
</div>
</div>
-
 
<!-- kāiras  kōlunis wangā -->
<!-- kāiras  kōlunis wangā -->
-
<!-- centra kōluni -->
+
<!-- tikrōma kōluni -->
<div style="float: left; width: 55%">
<div style="float: left; width: 55%">
<!-- anga tū waīda -->
<!-- anga tū waīda -->
Rindā 53: Rindā 52:
== Waīda Tū... ==
== Waīda Tū... ==
-
[[File:EuroLogo.jpg|right|150px]]
+
[[File:Ramīnta-rūmiks.jpg|right|150px]]
-
* ... En kawīdsmu mīstan wīrst būwusi spilītan finālas spīli stesse '''[[Eurōpas Futbōlas Māisterisku 2012|Eurō 2012]]'''?
+
* ... Kas turīwuns stāsenin en '''[[Ramīnta (kāims)|Ramīntai]]'''?
-
* ... Sen kawīdans teritōrijans arāikai '''[[Wārmi]]'''?
+
* ... Kwēi mazzi tū aupaltun azzaran '''[[Sāinan (Sūdawa)|Sāinan]]'''?
-
* ... Kelli sūras turri ēn sin '''[[Kurāns]]'''?
+
* ... Kelli buwīntajai buwinna en '''[[Gumbinni|Gumbinnei]]'''?
-
* ... Kāi delli iz '''[[Kurāns - entūrs|Kurānas sūrans]]''' bēi tulkautan en prūsisku ezze [[Mikkels Klussis|Letasu Palmaitisu (Mikkelu Kluššu)]]?
+
* ... '''[[Tīt Zaratustra bilāi|Ka]]''' drūwiminai ast ukazinātan dīlin stesse Frīderikan Nietzschen?
<br><br>
<br><br>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
Rindā 88: Rindā 87:
<!-- tikrōma kōluni wangā -->
<!-- tikrōma kōluni wangā -->
-
<!-- Kairā kōluni -->
+
<!-- centrāla  kōluni -->
<div style="float: right; width: 20%;">
<div style="float: right; width: 20%;">
Rindā 97: Rindā 96:
== Auīmsenis stesses sawaītin ==
== Auīmsenis stesses sawaītin ==
-
[[Image:Pissis_rādasbutan.jpg||200px|center]]
+
[[Image:Pissis_rādasbutan.jpg||300px|center]]
<div align="center">
<div align="center">
'''[[Pissis|Pissas rādasbutan]]'''
'''[[Pissis|Pissas rādasbutan]]'''
Rindā 110: Rindā 109:
<div style="float: right; margin: 5px 8px 0px 5px;"></div>
<div style="float: right; margin: 5px 8px 0px 5px;"></div>
-
== Spōrtas Prōjaktan ==
+
== Tulkausnas prōjaktai ==
-
[[File:Spilakugis.png|150px|center]]
+
[[File:Guns&Roses.jpg|200px||center]]
<div align="center">
<div align="center">
-
'''[[Eurōpas Futbōlas Māisterisku 2012]]'''
+
'''[[Guns N' Roses tekstai]]'''
</div>
</div>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
Rindā 123: Rindā 122:
<tr><td>-->
<tr><td>-->
<!------ Projetos Paralelos ------>
<!------ Projetos Paralelos ------>
-
<br><br>
+
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<div style="float:left width=100%" align=center>
<div style="float:left width=100%" align=center>
<small>
<small>

Wersiōni kāigi iz 22:31, 2 līpa 2012

Persōniskas pagaptis