Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Tulkausnas prōjaktai)
m (Etwārtai wartinnā di redigīsenins stesse tērpautajan Piteris (diskusiōni). Etwārtai wartīntas wersiōnis autōrs ast Nertiks)
Rindā 36: Rindā 36:
<div style= "color: red" align= "center"><h3><br> [[Līkuts Kunegiks]]</h3></div>
<div style= "color: red" align= "center"><h3><br> [[Līkuts Kunegiks]]</h3></div>
[[File:Līkuts_Kunegiks.jpg|200px|center]]
[[File:Līkuts_Kunegiks.jpg|200px|center]]
-
<div align="center"></div>
 
-
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
 
-
</div>
 
-
</div>
 
-
 
-
<!-- Tulkausnas prōjaktas wangā -->
 
-
</div>
 
-
<!-- kāiras  kōlunis wangā -->
 
-
 
-
<!-- tikrōma kōluni -->
 
-
<div style="float: left; width: 55%">
 
-
<!-- anga tū waīda -->
 
-
<div style="border: 1px solid #97bf87;">
 
-
<div style="background-color: #aaddaa; font-size: 1px; height: 8px; border-bottom: 1px solid #97bf87;"></div>
 
-
 
-
<div style= "color: red" align= "center"><h3><br> [[Guns N' Roses tekstai]]</h3></div>
 
-
[[File:|200px|center]]
 
-
<div align="center"></div>
 
-
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
 
-
</div>
 
-
</div>
 
-
<!-- Tulkausnas prōjaktas wangā -->
 
-
</div>
 
-
<!-- kāiras  kōlunis wangā -->
 
-
 
-
<!-- tikrōma kōluni -->
 
-
<div style="float: left; width: 55%">
 
-
<!-- anga tū waīda -->
 
-
<div style="border: 1px solid #97bf87;">
 
-
<div style="background-color: #aaddaa; font-size: 1px; height: 8px; border-bottom: 1px solid #97bf87;"></div>
 
-
<div style="float: right; margin: 5px 8px 0px 5px;"></div>
 
-
 
-
== Tulkausnas prōjaktai ==
 
-
 
-
<div style= "color: red" align= "center"><h3><br> [[Guns N' Roses tekstai]]</h3></div>
 
-
[[File:|200px|center]]
 
<div align="center"></div>
<div align="center"></div>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
Rindā 88: Rindā 52:
== Waīda Tū... ==
== Waīda Tū... ==
-
[[File:Thor.jpg|right|150px|Thor]]
+
[[File:Algemes_pils.jpg|right|150px]]
-
* ... '''[[Dārgakaims|Kwēi]]''' en Prūsai pastāi segītan pirmā elaktriska gatwin ebswaiktinsnā?
+
* ... Kawīdai mistāi etsparāi '''[[Prūsijas Kōnfederaciōni]]n'''?
-
* ... Kas ast dāwuns '''[[Wāngrawa]]i''' mīstas tikrōmin?
+
* ... Ka ast '''[[Wōblars]]''' be pēr ka stan ast tērpautan?
-
* ... Kas ast deginnuns '''[[Gaīlin]]'''?
+
* ... Kwēi mazzi tū aupaltun '''[[Aīnametiskas penningakwēitis|Aīnamettiskan penningakwēitin]]'''?
-
* ... Kawīdan '''[[Galdapi (mīstan)|mīstan en Prūsai]]''' ast šijjan jāsnas centran?
+
* ... Prei kawīdan '''[[Nōgata|appin]]''' ast mīstan Algemin?
-
* ... Kāigi  '''[[Thor|Tōrs]]''' ast palīgu '''[[Perkūns|Perkūnu]]'''?
+
* ... Ka īst '''[[Skwīriks]]'''?<br><br>
-
* ... Kawīdan swarran mazzi turītun '''[[Pilkeris]]'''?
+
-
* ... Kas rikaūja en '''[[Dānanmarki|Dānanmarkei]]''' be kāigi ast pabilītan Dānanmarkis parlamēnti?<br><br>
+
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
</div>
</div>
Rindā 107: Rindā 69:
== Blīngewingis artīkels ==
== Blīngewingis artīkels ==
-
[[Image:Perkūnas_buttan.jpg|thumb|right|150px|[[Perkunas buttan]] en [[Kāunas|Kāunu]]]]
+
[[Image:Mandelbrot.jpg|right|150px]]
-
'''Perkūns''' - dēiws, [[Dēiws Ukapirmas|Dēiwas Ukapirmas]] sūns, aīns iz dēiwans iz [[Rāmawa|Rāmawas]] [[Rāmawas Trēita|Trēitan]].
+
'''Mandelbrotas tūlisku''' - Tūlisku stēisan deīktan na plassan, kawīdse krānts turri [[fraktāls|fraktāliskan]] struktūrin. Pastāi aupaltan en 1978 mettan pra prancōziskan matemātikerin Benoît Mandelbrot prei enlaukīsnan stēisan [[Kleinas gruppis|Kleinas gruppin]].
-
===Dīlasnas sfēri===
+
===Definiciōni===
-
Perkūns ast dēiws stesses rīkan en swītu, tāns walda grumminan be atmōsferas undan. Tāns ast dēiws stesses tikrōmiskwan sirzdau zmūnins, tāns izpilnina swajjans enteikāsnans pirzdau swajjan kwāitan (dirēis gērban ezze [[Aušaūts|Aušaūtas]] sen [[Austrīni|Austrīnin]] salūban) be stan dīgi izkīnina ezze zmūnimans.
+
Mandelbrotas tūlisku stēisan deīktan na [[kōmplaksiskan plassan]], per kawīdans [[rīpawisku]] dātan [[rekursiōni|rekursīskai]] pra [[polinōms|polinōman]] <math>z_{n+1}=z_n^2+z_0</math> be pagaunintī si ezze šismu deīktan ni bīga en bewangibin:
-
  '''<u>[[Perkūns|Skaitāis tālis]]
+
: <math>\{z_0: \forall n \ |z_n|<\infty\}</math>
 +
Mazīngi waidīntun, kāi rīpawiskwas arāikintisku ast liguzentlīnti, kāi eraīnas rīpawiskwas elamēntas mōdulin būlai arāikintan pra 2:
 +
: <math>\{z_0: \forall n \ |z_n|<2\}</math>
 +
  '''<u>[[Mandelbrotas tūlisku|Skaitāis tālis]]
'''</u>
'''</u>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
Rindā 131: Rindā 96:
== Auīmsenis stesses sawaītin ==
== Auīmsenis stesses sawaītin ==
-
[[Image:Lukkas_azzaran.jpg|center|200px]]
+
[[File:Renawa1.jpg|200px||center]]
<div align="center">
<div align="center">
-
'''[[Luks (azzaran)|Lukkas azzaran]]'''
+
'''[[Rīnawa (appi)|Rīnawa]]'''
</div>
</div>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">

Wersiōni kāigi iz 18:05, 12 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis