Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Waīda Tū...)
Rindā 52: Rindā 52:
== Waīda Tū... ==
== Waīda Tū... ==
-
[[File:EuroLogo.jpg|right|150px]]
+
[[File:Maddji01.jpg|right|150px]]
-
* ... En kawīdsmu mīstan wīrst būwusi spilītan finālas spīli stesse '''[[Eurōpas Futbōlas Māisterisku 2012|Eurō 2012]]'''?
+
* ... Kas be kaddan peisāwuns  '''[[Prūsas Grīma]]n'''?
-
* ... Sen kawīdans teritōrijans arāikai '''[[Wārmi]]'''?
+
* ... Kwēi buwinna be kelli  '''[[Sāmjai]]''' gīwa?
-
* ... Kelli sūras turri ēn sin '''[[Kurāns]]'''?
+
* ... Ezze kawīdan tāutan pertīnka '''[[Maddji]]''' be ka tenā segēi?
-
* ... Kāi delli iz '''[[Kurāns - entūrs|Kurānas sūrans]]''' bēi tulkautan en prūsisku ezze [[Mikkels Klussis|Mikkelu Kluššu]]?
+
* ... Ka ukadeznimais īst '''[[laukagerta]]'''?
 +
* ... Kāigi aūktan mazzi izaūgtwei '''[[Prastasis kaddegs|prastasis kaddegs]]'''
<br><br>
<br><br>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
Rindā 69: Rindā 70:
== Blīngewingis artīkels ==
== Blīngewingis artīkels ==
-
[[Image:Mandelbrot.jpg|right|150px]]
+
[[File:Medenīks_tattarwas_wīriks.jpg|right|150px]]
-
'''Mandelbrotas tūlisku''' - Tūlisku stēisan deīktan na plassan, kawīdse krānts turri [[fraktāls|fraktāliskan]] struktūrin. Pastāi aupaltan en 1978 mettan pra prancōziskan matemātikerin Benoît Mandelbrot prei enlaukīsnan stēisan [[Kleinas gruppis|Kleinas gruppin]].
+
'''[[Medenīks tattarwas]]''' (''Tetrao urogallus'') - debbas pippelas pęrgimi iz sēimin stēisan [[gertiskai|gertiskan]] (''Phasianidae'').
-
===Definiciōni===
+
===Enbūwinsnas areālin===
-
Mandelbrotas tūlisku stēisan deīktan na [[kōmplaksiskan plassan]], per kawīdans [[rīpawisku]] dātan [[rekursiōni|rekursīskai]] pra [[polinōms|polinōman]] <math>z_{n+1}=z_n^2+z_0</math> be pagaunintī si ezze šismu deīktan ni bīga en bewangibin:
+
Medēi ezze [[Šutlandan]] ērgi sirdan [[Sibērija|Sibērijan]]. En Prūsai tēr en [[Mītapilis graūdenei|Mītapilis graūdenins]].
-
: <math>\{z_0: \forall n \ |z_n|<\infty\}</math>
+
 
-
Mazīngi waidīntun, kāi rīpawiskwas arāikintisku ast liguzentlīnti, kāi eraīnas rīpawiskwas elamēntas mōdulin būlai arāikintan pra 2:
+
===Pērgimis glaubāi===
-
: <math>\{z_0: \forall n \ |z_n|<2\}</math>
+
 
-
  '''<u>[[Mandelbrotas tūlisku|Skaitāis tālis]]
+
Medenīks tattarwas ast ukadebīks Eurōpas pippelis iz rīndan stēisan [[glāubintin]] ''Galliformes''. Eīskus gīmtas dimōrfismus ast widātan. Wīriks turri debīkas zānšas debban. Galwā, winzus be punninan kīrsnan sen pailgintans mīlinans. Bardā dīgi kīrsnan sen ilgaisins be stūrnans plāugzdans. Snaps geltaīnan, pakrēiwintan. Skreīlis be rīkisna kukkan sen gaīlin mīlinan na pettin. Stags kīrsnan sen gaīlins mīlinans, ilgan be ebskrittan. Zūrgi akkin wūrmin mīlinan. Kērmenes zems ast kīrsnan. Naggis paāugtan sen plāugzdans.
 +
  '''<u>[[Medenīks tattarwas|Skaitāis tālis]]
'''</u>
'''</u>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
Rindā 127: Rindā 129:
<div style="float: right; margin: 5px 8px 0px 5px;"></div>
<div style="float: right; margin: 5px 8px 0px 5px;"></div>
-
== Spōrtas Prōjaktan ==
+
== Tulkausenis ==
-
[[File:Spilakugis.png|150px|center]]
+
[[File:Loituma.gif|150px|center]]
<div align="center">
<div align="center">
-
'''[[Eurōpas Futbōlas Māisterisku 2012]]'''
+
'''[[Ēwas Pōlka]]'''
</div>
</div>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-itn">

Wersiōni kāigi iz 12:00, 27 rags 2013

Persōniskas pagaptis