Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
(Blīngewingis artīkels)
Rindā 69: Rindā 69:
== Blīngewingis artīkels ==
== Blīngewingis artīkels ==
-
[[Image:Mandelbrot.jpg|right|150px]]
+
[[Image:Perkūnas_buttan.jpg|thumb|right|150px|[[Perkunas buttan]]en [[Kāunas|Kāunu]]]]
-
'''Mandelbrotas tūlisku''' - Tūlisku stēisan deīktan na plassan, kawīdse krānts turri [[fraktāls|fraktāliskan]] struktūrin. Pastāi aupaltan en 1978 mettan pra prancōziskan matemātikerin Benoît Mandelbrot prei enlaukīsnan stēisan [[Kleinas gruppis|Kleinas gruppin]].
+
'''Perkūns''' - dēiws, [[Dēiws Ukapirmas|Dēiwas Ukapirmas]] sūns, aīns iz dēiwans iz [[Rāmawa|Rāmawas]] [[Rāmawas Trēita|Trēitan]].
-
===Definiciōni===
+
===Dīlasnas sfēri===
-
Mandelbrotas tūlisku stēisan deīktan na [[kōmplaksiskan plassan]], per kawīdans [[rīpawisku]] dātan [[rekursiōni|rekursīskai]] pra [[polinōms|polinōman]] <math>z_{n+1}=z_n^2+z_0</math> be pagaunintī si ezze šismu deīktan ni bīga en bewangibin:
+
Perkūns ast dēiws stesses rīkan en swītu, tāns walda grumminan be atmōsferas undan. Tāns ast dēiws stesses tikrōmiskwan sirzdau zmūnins, tāns izpilnina swajjans enteikāsnans pirzdau swajjan kwāitan (dirēis gērban ezze [[Aušaūts|Aušaūtas]] sen [[Austrīni|Austrīnin]] salūban) be stan dīgi izkīnina ezze zmūnimans.
-
: <math>\{z_0: \forall n \ |z_n|<\infty\}</math>
+
  '''<u>[[Perkūns|Skaitāis tālis]]
-
Mazīngi waidīntun, kāi rīpawiskwas arāikintisku ast liguzentlīnti, kāi eraīnas rīpawiskwas elamēntas mōdulin būlai arāikintan pra 2:
+
-
: <math>\{z_0: \forall n \ |z_n|<2\}</math>
+
-
  '''<u>[[Mandelbrotas tūlisku|Skaitāis tālis]]
+
'''</u>
'''</u>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">

Wersiōni kāigi iz 12:13, 2 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis