Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Blīngewingis artīkels)
(Waīda Tū...)
Rindā 53: Rindā 53:
== Waīda Tū... ==
== Waīda Tū... ==
[[File:Algemes_pils.jpg|right|150px]]
[[File:Algemes_pils.jpg|right|150px]]
-
* ... Kawīdai mistāi etsparāi '''[[Prūsijas Kōnfederaciōni]]n'''?
+
* ... '''[[Dārgakaims|Kwēi]]''' en Prūsai pastāi segītan pirmā elaktriska gatwin ebswaiktinsnā?
-
* ... Ka ast '''[[Wōblars]]''' be pēr ka stan ast tērpautan?
+
* ... Kas ast dāwuns '''[[Wāngrawa]]i''' mīstas tikrōmin?
-
* ... Kwēi mazzi tū aupaltun '''[[Aīnametiskas penningakwēitis|Aīnametiskan penningakwēitin]]'''?
+
* ... Kas ast deginnuns '''[[Gaīlin]]'''?
-
* ... Prei kawīdan '''[[Nōgata|appin]]''' ast mīstan Algemin?
+
* ... Kawīdan '''[[Galdapi (mīstan)|mīstan en Prūsai]]''' ast šijjan jāsnas centran?
-
* ... Kāigi debīkan alkohōlas tōlarancin turri '''[[Skwīriks]]'''?<br><br>
+
* ... Kāigi  '''[[Thor|Tōrs]]''' ast palīgu '''[[Perkūns|Perkūnu]]'''?
 +
* ... Kawīdan swarran mazzi turītun '''[[Pilkeris]]'''?
 +
* ... Kas rikaūja en '''[[Dānanmarki|Dānanmarkei]]''' be kāigi ast pabilītan Dānanmarkes parlamēnti?<br><br>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
</div>
</div>

Wersiōni kāigi iz 12:34, 2 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis