Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Auīmsenis stesses sawaītin)
m
Rindā 5: Rindā 5:
<h1>Prūsiska Wikipēdija - pawīrps waīsnas aps en prūsisku</h1>
<h1>Prūsiska Wikipēdija - pawīrps waīsnas aps en prūsisku</h1>
-
<p height=300>Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdas kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en '''[[Prūsiska bilā|prūsisku]]''' be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.</p>
+
<p height=300>Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdses kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en '''[[Prūsiska bilā|prūsisku]]''' be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.</p>
<br><br><br>
<br><br><br>

Wersiōni kāigi iz 14:52, 6 zallaws 2012

Persōniskas pagaptis