Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Spōrtas Prōjaktan)
(Waīda Tū...)
Rindā 52: Rindā 52:
== Waīda Tū... ==
== Waīda Tū... ==
-
[[File:Ramīnta-rūmiks.jpg|right|150px]]
+
[[File:EuroLogo.jpg|right|150px]]
-
* ... Kas turīwuns stāsenin en '''[[Ramīnta (kāims)|Ramīntai]]'''?
+
* ... En kawīdsmu mīstan wīrst būwusi spilītan finālas spīli stesse '''[[Eurōpas Futbōlas Māisterisku 2012|Eurō 2012]]'''?
-
* ... Kwēi mazzi tū aupaltun azzaran '''[[Sāinan (Sūdawa)|Sāinan]]'''?
+
* ... Sen kawīdans teritōrijans arāikai '''[[Wārmi]]'''?
-
* ... Kelli buwīntajai buwinna en '''[[Gumbinni|Gumbinnei]]'''?
+
* ... Kelli sūras turri ēn sin '''[[Kurāns]]'''?
-
* ... '''[[Tīt Zaratustra bilāi|Ka]]''' drūwiminai ast ukazinātan dīlin stesse Frīderikan Nietzschen?
+
* ... Kāi delli iz '''[[Kurāns - entūrs|Kurānas sūrans]]''' bēi tulkautan en prūsisku ezze [[Mikkels Klussis|Letasas Palmaitis (Mikkelas Kluššas)]]?
<br><br>
<br><br>
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">
<div style="font-size: 9pt; padding: 0 5px 5px 5px;" id="mp-dyk">

Wersiōni kāigi iz 16:47, 10 sīmenis 2012

Persōniskas pagaptis