Gegalāi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 5: Rindā 5:
===Enbuwīnsnas areālin===
===Enbuwīnsnas areālin===
-
Gegalāi enbuwinna sirzdalandas stalīntins be līnai tekāntins undans (per līgzdinsnas kērdan ainuntans pērgimins mazīngi ebtiktwei en jūŗu) na pastippan swītan, šlāit preipōlariskans areālins.
+
Gegalāi enbūwina sirzdalandas stalīntins be līnai tekāntins undans (per ligzdausnas kērdan ainuntans pērgimins mazīngi ebtiktwei en jūŗu) na pastippan swītan, šlāit preipōlariskans areālins.
-
===Karakterīngei glāubai===
+
===Karakterīngei glaubāi===
* Gegalāi ni skrāida rēide (ainā pērgimi ast niskrāidanti), adder tenēisan zeisnā wērpja tenēimans ilgai nirstwei.
* Gegalāi ni skrāida rēide (ainā pērgimi ast niskrāidanti), adder tenēisan zeisnā wērpja tenēimans ilgai nirstwei.
-
* Ilgs wīnzus, īnss stags, naggis prei kērmenes rīkisnan, līkutas be plattus skreīlis.
+
* Ilgs winzus, īnss stags, naggis prei kērmenes rīkisnan, līkutas be plattus skreīlis.
-
* Tekāntis līgzdas zēidintis iz undas aūgmenins.
+
* Teikāntei ligzdas zēidintis iz undas aūgmenins.
* Niekzistīnts anga kussals gīmtas dimōrfizmus.
* Niekzistīnts anga kussals gīmtas dimōrfizmus.
-
En Prūsai enbuwinna pēnkis pērgimis:
+
En Prūsai enbūwina pēnkis pērgimis:
* [[Prastasis geggals]] (''Podiceps cristatus'')
* [[Prastasis geggals]] (''Podiceps cristatus'')
* [[Wūrmiwinzus geggals]] (''Podiceps grisegena'')
* [[Wūrmiwinzus geggals]] (''Podiceps grisegena'')

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:25, 7 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis