Izwanginewīngi kīrsnas kērmens

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 10: Rindā 10:
Spārtas distribuciōni en deznes dōmenei ast ebpeisātan pra fōrmulin:
Spārtas distribuciōni en deznes dōmenei ast ebpeisātan pra fōrmulin:
:: <math>I(\nu) = \frac{2 h\nu^{3}}{c^2}\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}</math>
:: <math>I(\nu) = \frac{2 h\nu^{3}}{c^2}\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}</math>
-
Gīrbis <math>-1</math> en bilītaju ast swarewīngi. Šlāit tennan per īnsans bāngans funciōni ēit en bewangibin, adder spārtan integrālitan pa pastippan deznes dōmenin turri būtwei wangīntan. Klassiska fizīki ni dāst šin gīrbin. Tikrōma fōrmuli bēi gaūtan pra [[Max Planck|Maxan Planckan]] en 1900 mettan, kas ast pagruntinuns kāi energīja mazzi būtwei izlaīstan tēr en dōzimans, bilītamans [[kwānts|kwāntai]], sen enērgijan proporciōnalin prei deznin: <math>E = h \nu</math>. Šin mettan be šin dīlin ast laikātan per kwāntiskas mēkanikis pagaūsenin.
+
Gīrbis <math>-1</math> en bilītaju ast swarewīngi. Šlāit tennan per īnsans bāngans funciōni ēit en bewangibin, adder spārtan integrālitan pa pastippan deznes dōmenin turri būtwei wangīntan. Klassiska fizīki ni dāst šin gīrbin. Tikrōma fōrmuli bēi gaūtan pra [[Max Planck|Maxan Planckan]] en 1900 mettan, kas ast pagruntinuns kāi energīja mazzi būtwei izlaīstan tēr en dōzimans, bilītamans per [[kwānts|kwāntans]], sen enērgijan proporciōnalin prei deznin: <math>E = h \nu</math>. Šin mettan be šin dīlin ast laikātan per kwāntiskas mēkanikis pagaūsenin.
===Sēisenis sirzdau bārwin be temperatūrin===
===Sēisenis sirzdau bārwin be temperatūrin===

Wersiōni kāigi iz 18:43, 9 sillins 2010

Persōniskas pagaptis