Izwanginewīngi kīrsnas kērmens

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 5: Rindā 5:
[[Image:IKK_distribuciōni.png|thumb|left|300px|Izlaīstas spārtas distribuciōnis per šlaitawīdans temperatūrins. lāukagalimba līnija waidinna distibuciōnin ēntin iz klassiskan fizīkin]]
[[Image:IKK_distribuciōni.png|thumb|left|300px|Izlaīstas spārtas distribuciōnis per šlaitawīdans temperatūrins. lāukagalimba līnija waidinna distibuciōnin ēntin iz klassiskan fizīkin]]
-
'''Izwanginewīngi kīrsnas kērmens''' - ideāls kērmens (niekzistīnts en reālasmu swītan), kawīds endīt pastippan radiaciōnin krūjantin na tennan, niperlānku ezze radiaciōnis krūsnas lūnkin be spektran.
+
'''Izwanginewīngi kīrsnas kērmens''' - ideāls kērmens (niekzistīnts en reālasmu swītan), kawīds endīt pastippan radiaciōnin krūjantin na tennan, niperlānku ezze radiaciōnis krūsnas lunkin be spektran.
===Radiaciōnis distribuciōni===
===Radiaciōnis distribuciōni===

Wersiōni kāigi iz 12:13, 10 sillins 2010

Persōniskas pagaptis