Kērkas

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 9: Rindā 9:
* ''Gavia pacifica''
* ''Gavia pacifica''
-
Pīrmans ketturins pērgimins mazīngi ebtiktwei en Prūsai.
+
Pirmans ketturins pērgimins mazīngi ebtiktwei en Prūsai.
===Perbuwīnsnas areālin===
===Perbuwīnsnas areālin===
-
Kērkas perbuwinna zēimiskas pussikūgin zēimiskan delīkan. Tennas zēimina prei jūres krāntans be en dāgu ast ebtiktan prei sirzdalandas undans.
+
Kērkas perbuwinna zēimiskas pussikūgin zēimiskan delīkan. Tennas zēimaui prei jūres krāntans be en daggu ast ebtiktan prei sirzdalandas undans.
===Karakteristiskai glāubai===
===Karakteristiskai glāubai===
-
* ilgan ezze 60 cm ērgi 80 cm, īnsas, astras skrēilis, īnss stags, stārs wīnzus,
+
* ilgan ezze 60 cm ērgi 80 cm, īnsas, astras skreīlis, īnss stags, stārs winzus,
-
* naggis praskajjintan prei kērmenes wāngan, stesse paggan kērkas spārtai labbai plūja be nirsta adder wārgai ēit pa landan be enskrāida.
+
* naggis praskajjintan prei kērmenes wangan, stesse paggan kērkas spārtai labbai plūja be nirsta adder wārgai ēit pa landan be enskrāida.
* īst zwīrins gabtan prei nīrsnan
* īst zwīrins gabtan prei nīrsnan
-
* zēide prastan līgzdan na krāntan, maldēi ast perlīgzdinai, skrāida pa 7 sawaītins.
+
* zēide prastan ligzdan na krāntan, maldēi ast perligzdinai, skrāida pa 7 sawaītins.
===Mitalōgiska zentlisnā===
===Mitalōgiska zentlisnā===
-
Kērka nistāntei ast preipīdusi iz praōceanan pirzdan matērijan (zigzdan) iz kawīdan swītan bēi teikātan pra Dēiwan. Mazzi būtwei sēitan sen Autrīmpan, Dēiwas partneran en teikāsnas teikālin
+
Kērka nirstāntei ast preipīdusi iz praōceanan pirzdan matērijan (zigzdan) iz kawīdan swītan bēi teikātan pra Dēiwan. Mazzi būtwei sēitan sen Autrīmpan, Dēiwas partneran en teikāsnas teikālin.
[[Category: Pippelai]]
[[Category: Pippelai]]

Wersiōni kāigi iz 19:12, 15 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis