Kērkas

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Kirsnawīnzus_kērka.jpg|thumb|right|300px|Kirsnawīnzus kērka]]
[[Image:Kirsnawīnzus_kērka.jpg|thumb|right|300px|Kirsnawīnzus kērka]]
-
'''Kērkas''' - rīnda (''Gaviiformes'') be sēimi (''Gaviidae'') stēisan pippelin. En rīndai stēisan kērkan ast ainā sēimi - kērkas sen aīnan gaddingin - [[kērka]] (''Gavia''). En šissei gaddingei ast pēnkis pērgimis:
+
'''Kērkas''' - rīnda (''Gaviiformes'') be sēimi (''Gaviidae'') stēisan pippelin. En rīndai stēisan kērkan ast ainā sēimi - kērkas sen aīnan gaddingin - kērka (''Gavia''). En šissei gaddingei ast pēnkis pērgimis:
-
* [[Wurmiwīnzus kērka]] (''Gavia stellata'')
+
* [[Wūrmiwinzus kērka]] (''Gavia stellata'')
-
* [[Kirsnawīnzus kērka]] (''Gavia arctica'')
+
* [[Kīrsnawinzus kērka]] (''Gavia arctica'')
* [[Ladas kērka]] (''Gavia immer'')
* [[Ladas kērka]] (''Gavia immer'')
* [[Geltainasnappas kērka]] (''Gavia adamsii'')
* [[Geltainasnappas kērka]] (''Gavia adamsii'')
* ''Gavia pacifica''
* ''Gavia pacifica''
-
===Perbuwīnsnas areālin===
+
Pirmans ketturins pērgimins mazīngi ebtiktwei en Prūsai.
-
Kērkas perbuwinna zēimiskas pussikūgin zēimiskan delīkan. Tennas zēimina prei jūres krāntans be en dāgu ast ebtiktan prei sirzdalandas undans.
+
===Enbūwinsnas areālin===
-
===Karakteristiskai glāubai===
+
Kērkas enbūwina zēimiskas pussikugin zēimiskan delīkan. Tennas zēimaui prei jūres krāntans be en daggu ast ebtiktan prei sirzdalandas undans.
-
* ilgan ezze 60 cm ērgi 80 cm, īnsas, astras skrēilis, īnss stags, stārs wīnzus,
+
===Karakteristiskai glaubāi===
-
* naggis praskajjintan prei kērmenes wāngan, stesse paggan kērkas spārtai labbai plūja be nirsta adder wārgai ēit pa landan be enskrāida.
+
 
 +
* ilgan ezze 60 cm ērgi 80 cm, īnsas, astras skreīlis, īnss stags, stārs winzus,
 +
* naggis praskajjintan prei kērmenes wangan, stesse paggan kērkas spārtai labbai plūja be nirsta adder wārgai ēit pa landan be enskrāida.
* īst zwīrins gabtan prei nīrsnan
* īst zwīrins gabtan prei nīrsnan
-
* zēide prastan līgzdan na krāntan, maldēi ast perlīgzdinai, skrāida pa 7 sawaītins.
+
* zēide prastan ligzdan na krāntan, maldēi ast perligzdinai, skrāida pa 7 sawaītins.
===Mitalōgiska zentlisnā===
===Mitalōgiska zentlisnā===
-
Kērka nistāntei ast preipīdusi iz praōceanan pirzdan matērijan (zigzdan) iz kawīdan swītan bēi teikātan pra Dēiwan. Mazzi būtwei sēitan sen Autrīmpan, Dēiwas partneran en teikāsnas teikālin
+
Kērka nirstāntei ast preipīdusi iz praōceanan pirzdan matērijan (zigzdan) iz kawīdan swītan bēi teikātan pra Dēiwan. Mazzi būtwei sēitan sen Autrīmpan, Dēiwas partnērin en teikāsnas teikālin.
[[Category: Pippelai]]
[[Category: Pippelai]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:22, 7 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis