Kērkas

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 3: Rindā 3:
'''Kērkas''' - rīnda (''Gaviiformes'') be sēimi (''Gaviidae'') stēisan pippelin. En rīndai stēisan kērkan ast ainā sēimi - kērkas sen aīnan gaddingin - kērka (''Gavia''). En šissei gaddingei ast pēnkis pērgimis:
'''Kērkas''' - rīnda (''Gaviiformes'') be sēimi (''Gaviidae'') stēisan pippelin. En rīndai stēisan kērkan ast ainā sēimi - kērkas sen aīnan gaddingin - kērka (''Gavia''). En šissei gaddingei ast pēnkis pērgimis:
-
* [[Wurmiwīnzus kērka]] (''Gavia stellata'')
+
* [[Wūrmiwinzus kērka]] (''Gavia stellata'')
-
* [[Kirsnawīnzus kērka]] (''Gavia arctica'')
+
* [[Kīrsnawinzus kērka]] (''Gavia arctica'')
* [[Ladas kērka]] (''Gavia immer'')
* [[Ladas kērka]] (''Gavia immer'')
* [[Geltainasnappas kērka]] (''Gavia adamsii'')
* [[Geltainasnappas kērka]] (''Gavia adamsii'')
Rindā 11: Rindā 11:
Pirmans ketturins pērgimins mazīngi ebtiktwei en Prūsai.
Pirmans ketturins pērgimins mazīngi ebtiktwei en Prūsai.
-
===Enbuwīnsnas areālin===
+
===Enbūwinsnas areālin===
-
Kērkas enbuwinna zēimiskas pussikūgin zēimiskan delīkan. Tennas zēimaui prei jūres krāntans be en daggu ast ebtiktan prei sirzdalandas undans.
+
Kērkas enbūwina zēimiskas pussikugin zēimiskan delīkan. Tennas zēimaui prei jūres krāntans be en daggu ast ebtiktan prei sirzdalandas undans.
-
===Karakteristiskai glāubai===
+
===Karakteristiskai glaubāi===
* ilgan ezze 60 cm ērgi 80 cm, īnsas, astras skreīlis, īnss stags, stārs winzus,
* ilgan ezze 60 cm ērgi 80 cm, īnsas, astras skreīlis, īnss stags, stārs winzus,
Rindā 24: Rindā 24:
===Mitalōgiska zentlisnā===
===Mitalōgiska zentlisnā===
-
Kērka nirstāntei ast preipīdusi iz praōceanan pirzdan matērijan (zigzdan) iz kawīdan swītan bēi teikātan pra Dēiwan. Mazzi būtwei sēitan sen Autrīmpan, Dēiwas partneran en teikāsnas teikālin.
+
Kērka nirstāntei ast preipīdusi iz praōceanan pirzdan matērijan (zigzdan) iz kawīdan swītan bēi teikātan pra Dēiwan. Mazzi būtwei sēitan sen Autrīmpan, Dēiwas partnērin en teikāsnas teikālin.
[[Category: Pippelai]]
[[Category: Pippelai]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:22, 7 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis