Kērmens (matemātiki)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 29: Rindā 29:
==Pōkermens be kērmenes platinsnā==
==Pōkermens be kērmenes platinsnā==
-
K seīsei kērmens. Per kērmenes K pōkermenin bilāimai kērmenes K [[pōpreipirstan]] L, kawīds subs ast kērmens relatīwai segīsnamans iz K araikintammans prēi šin pasenrīnksenin. Staddan kērmens K ast bilītan per kērmenes L plattinsnan.
+
K seīsei kērmens. Per kērmenes K pōkermenin bilāimai kērmenes K [[pōpreipirstan]] L, kawīds subs ast kērmens relatīwai segīsnamans iz K araikintammans prēi šin patūliskwan. Staddan kērmens K ast bilītan per kērmenes L plattinsnan.
==Perwaidīnsnas==
==Perwaidīnsnas==
-
* Senrīnksenis stēisan [[raciōnalai gīrbjai|raciōnalin gīrbin]] ast pōkermens stesse kērmenin stēisan [[reālai gīrbjaireālin gīrbin]].
+
* Tūlisku stēisan [[raciōnalai gīrbjai|raciōnalin gīrbin]] ast pōkermens stesse kērmenin stēisan [[reālai gīrbjaireālin gīrbin]].
-
* Senrīnksenis stēisan reālin gīrbin ast pōkermens stesse kērmenin stēisan [[kōmpleksiskai gīrbjai|kōmpleksiskan gīrbin]].
+
* Tūlisku stēisan reālin gīrbin ast pōkermens stesse kērmenin stēisan [[kōmpleksiskai gīrbjai|kōmpleksiskan gīrbin]].
* Kērmens stēisan kōmplaksiskan gīrbin ast platisnā stesse kērmenin stēisan raciōnalin be reālin gīrbin.
* Kērmens stēisan kōmplaksiskan gīrbin ast platisnā stesse kērmenin stēisan raciōnalin be reālin gīrbin.

Wersiōni kāigi iz 08:44, 16 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis