Kērmens (matemātiki)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 7: Rindā 7:
==Fōrmala definiciōni==
==Fōrmala definiciōni==
-
Kērmens ast algebraiska struktūri (tālis pazentlitan kāigi '''K''') sen dwāi dwāiargumentiskans segīsnans, bilītan pēr [[preidasnā|preidāsnan]] be [[tulninsnā|tūlninsnan]], izpilnīntans zemmans [[aksjōms|aksjōmans]]:
+
Kērmens ast algebraiska struktūri (tālis pazentlitan kāigi '''K''') sen dwāi dwāiargumentiskans segīsnans, bilītan pēr [[preidasnā|preidāsnan]] be [[reizinsnā|rēizinsnan]], izpilnīntans zemmans [[aksjōms|aksjōmans]]:
* Preidasnā ast sejjaminan:
* Preidasnā ast sejjaminan:
:<math>\forall_{a, b, c \in K}\; a + (b + c) = (a + b) + c</math>,
:<math>\forall_{a, b, c \in K}\; a + (b + c) = (a + b) + c</math>,
-
* Tūlninsnas neutrālin elamēntan ekzistijja:
+
* Rēizinsnas neutrālin elamēntan ekzistijja:
:<math>\exists_{0 \in K}\; \forall_{a \in K}\; a + 0 = a</math>,
:<math>\exists_{0 \in K}\; \forall_{a \in K}\; a + 0 = a</math>,
*Eraīnan elamēntan turri emprīkiskan elamēntan:
*Eraīnan elamēntan turri emprīkiskan elamēntan:
Rindā 18: Rindā 18:
* Tulninsnā ast sejjaminan:
* Tulninsnā ast sejjaminan:
:<math>\forall_{a, b, c \in K}\; a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c</math>,
:<math>\forall_{a, b, c \in K}\; a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c</math>,
-
* Tūlninsnas neutrālin elamēntan ekzistijja:
+
* Rēizinsnas neutrālin elamēntan ekzistijja:
:<math>\exists_{1 \in K}\; \forall_{a \in K}\; a \cdot 1 = a</math>,
:<math>\exists_{1 \in K}\; \forall_{a \in K}\; a \cdot 1 = a</math>,
* :<math>\forall_{a, b, c \in K}\; a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)</math>,
* :<math>\forall_{a, b, c \in K}\; a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)</math>,
Rindā 25: Rindā 25:
:<math>\forall_{a \in K\setminus\{0\}}\; \exists_{b \in K}\; a \cdot b = 1</math>,
:<math>\forall_{a \in K\setminus\{0\}}\; \exists_{b \in K}\; a \cdot b = 1</math>,
-
Elamēntan 1 ast bilītan per '''[[1 (gīrbis)|aīnan]]''' anga '''aīnibin''' be ast tūlninsnas [[neutrālin elamēntan|neutrālin elamēntan]], adder 0 ast perdāsnas neutrālin elamēntan.
+
Elamēntan 1 ast bilītan per '''[[1 (gīrbis)|aīnan]]''' anga '''aīnibin''' be ast rēizinsnas [[neutrālin elamēntan|neutrālin elamēntan]], adder 0 ast perdāsnas neutrālin elamēntan.
==Pōkermens be kērmenas platinsnā==
==Pōkermens be kērmenas platinsnā==

Wersiōni kāigi iz 13:50, 24 līpa 2010

Persōniskas pagaptis