Kīrsnas aliskans

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Kīrsnas aliskans.jpg|thumb|200px|right|Kīrsnas aliskans]]
[[Image:Kīrsnas aliskans.jpg|thumb|200px|right|Kīrsnas aliskans]]
-
'''Kirsnas aliskans''' (''Alnus glutinosa'') garres pērgimi iz sēimin stēisan [[berziskai|berziskan]]. Ekalōgiskai aīnan iz ukaswarewīngins garrins, teikāi wīlgans meddins - [[rāistan]] be [[alisknaīns|alisknaīnan]].
+
'''Kirsnas aliskans''' (''Alnus glutinosa'') garres pērgimi iz sēimin stēisan [[berziskai|berziskan]]. Ekalōgiskai aīnan iz ukaswarewīngins garrins, teikāi wilgans meddins - [[rāistan]] be [[alisknaīns|alisknaīnan]].
[[Image:Alisknas kwēitei.jpg|thumb|200px|left|Alisknas kwēitei]]
[[Image:Alisknas kwēitei.jpg|thumb|200px|left|Alisknas kwēitei]]

Wersiōni kāigi iz 08:11, 18 daggis 2010

Persōniskas pagaptis