Kūlgrinda

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Prűsu Giesmës)
Rindā 18: Rindā 18:
===Prűsu Giesmës===
===Prűsu Giesmës===
[[File:Prusu_Giesmes.jpg|right|200px|thumb|Prűsu Giesmës ]]
[[File:Prusu_Giesmes.jpg|right|200px|thumb|Prűsu Giesmës ]]
-
Spārtai interessan ast platti iz 2005 - '''Prűsu Giesmës''', kawīda ast segītan en prūsisku. En plattei ast 16 grīmas:
+
Spārtai interessan ast platti iz 2005 - '''Prūsų Giesmės''', kawīda ast segītan en prūsisku. En plattei ast 16 grīmas:
# "As Kwai Minintun Prūsan, Stan Wūran Prūsan Tautan" - 2:29
# "As Kwai Minintun Prūsan, Stan Wūran Prūsan Tautan" - 2:29
# "Pa Sadikan Neikaūwa" - 7:06
# "Pa Sadikan Neikaūwa" - 7:06

Wersiōni kāigi iz 07:59, 25 pūlis 2011

Persōniskas pagaptis