Kalmens

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 7: Rindā 7:
Aūga en debbans, monōgenetiskans kōlunijans, kawīdai mazzi ensegītun areālin ērgi delli kwadrātas kilōmetrans. Stawīdas kōlunijas ast aīnai iz ukamūisesans ōrganizmans na zemmin. Kalmenei swāiksti en naktin sen fluōrescencis swāikstan.
Aūga en debbans, monōgenetiskans kōlunijans, kawīdai mazzi ensegītun areālin ērgi delli kwadrātas kilōmetrans. Stawīdas kōlunijas ast aīnai iz ukamūisesans ōrganizmans na zemmin. Kalmenei swāiksti en naktin sen fluōrescencis swāikstan.
-
Kalmenei ast garrin parazītai, rettais saprōfitai. Tenesse waisakērmenei aūga wīlais nikāi kitēisan īdaminan krimman.
+
Kalmenei ast garrin parazītai, rettais saprōfitai. Tenesse wēišakērmenei aūga wīlais nikāi kitēisan īdaminan krimman.
===Pērgimis===
===Pērgimis===

Bigantī wersiōni kāigi iz 06:44, 3 spallins 2010

Persōniskas pagaptis