Kals

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Silurus glanis 02.jpg|300px|thumb|right|Eurōpeiskas kals]]
[[Image:Silurus glanis 02.jpg|300px|thumb|right|Eurōpeiskas kals]]
-
'''Eurōpeiskas kals''' (''Silurus glanis'') - zuks iz sēimin stēisan [[kalliskai|kalliskan]]. Perbuwinna debīkans appins (rettais dīgi debīkans azzarans) en izlijamans stēisan [[Baltiskas Jūris|Baltiskan]], [[Kīrsnas Jūris|Kīrsnan]] be [[Kaspiskas Jūris|Kaspiskan]] jūrin. Wakkariskai ērgi [[Rens|Renan]], zēimiskai ērgi pusidēiniskan Sōmijan be Swēdijan. Intrōducitan en [[Prankrīki|Prakrīkei]] be [[Špānija|Špānijai]]. Aktīws en naktin, gīwa en gilummans deīktans sen kuslin struttan. Tapinimilīnts, en zēiman ni idāi. Drezzaws, īst zukkans, dītajans be undas pippelins.
+
'''Eurōpeiskas kals''' (''Silurus glanis'') - zuks iz sēimin stēisan [[kalliskai|kalliskan]]. Perbuwinna debīkans appins (rettais dīgi debīkans azzarans) en izlijamans stēisan [[Baltiskas Jūris|Baltiskan]], [[Kīrsnas Jūris|Kīrsnan]] be [[Kaspiskas Jūris|Kaspiskan]] jūrin. Wakkariskai ērgi [[Rēinas|Rēinan]], zēimiskai ērgi pussideiniskan Sōmijan be Šwēdijan. Intrōducitan en [[Prankrīki|Prakrīkei]] be [[Špānija|Špānijai]]. Aktīws en naktin, gīwa en gilummans deīktans sen kuslin struttan. Tapinimilīnts, en zēiman ni idāi. Drezzaws, īst zukkans, dītajans be undas pippelins.
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Kērmens ilgan, šlāit zuwinnins, ilgs stags - ērgi 3/5 kērmenas ilgan, debīka galwā, līkutas akkis, austā plattu sen tūlin dāntins. En āustas lunkimmans dwāi ilgas wānsas, na bārdan ketturis īnsas. Rīkisnas plutwan līkutan, adder pastaggiskan plutwan kakinna staggiskan. Rīkisna tīmran, deznimai ēst kīrsnan, grawwai timraigeltaīnaigallin, wīders geltaīnaigallin.
+
Kērmens ilgan, šlāit zuwinnins, ilgs stags - ērgi 3/5 kērmenes ilgan, debīka galwā, līkutas akkis, austā plattu sen tūlin dāntins. En āustas lunkimmans dwāi ilgas wānsas, na bārdan ketturis īnsas. Rīkisnas plutwan līkutan, adder pastaggiskan plutwan kakinna staggiskan. Rīkisna timran, deznimai ēst kīrsnan, grawwai timraigeltaīnaigallin, wīders geltaīnaigallin.
===Sirzdas ermattausnas===
===Sirzdas ermattausnas===
-
* kērmenas ilgan ērgi 3 m (maksimālai 5 m)
+
* kērmenes ilgan ērgi 3 m (maksimālai 5 m)
* swars ērgi 100 kg (maksimālai 300 kg)
* swars ērgi 100 kg (maksimālai 300 kg)

Wersiōni kāigi iz 19:50, 15 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis