Kraisakījai

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (ast praskajjinuns(si) Kraisakijjai en Kraisakījai: Mikkelas deklinīsnas tikrinsnā)
Rindā 1: Rindā 1:
[[File:kraisakīs.jpg|thumb|right|300px|Kraisakīs na wipīkan]]
[[File:kraisakīs.jpg|thumb|right|300px|Kraisakīs na wipīkan]]
-
'''Kraisakijjai''' - sēimi stēisan wūdan. Turri ilgans naggins, sen kawīdans mazzi tāli sāktwei. Wirīkai tērpaui naggins kāi birbinlai melōdijans kāi willai genīkans. Ritmiskai gērdai kirdītan na weisijjans ēit ezze kraisakijmans. Kraisakijjai birbinna ni tēr kirdīminans gērdans, adder dīgi [[ultragērdai|ultragērdans]] ērgi 130 kHz.
+
'''Kraisakījai''' - sēimi stēisan wūdan. Turri ilgans naggins, sen kawīdans mazzi tāli sāktwei. Wirīkai tērpaui naggins kāi birbinlai melōdijans kāi willai genīkans. Ritmiskai gērdai kirdītan na weisijjans ēit ezze kraisakīmans. Kraisakījai birbinna ni tēr kirdīminans gērdans, adder dīgi [[ultragērdai|ultragērdans]] ērgi 130 kHz.
-
Relatīwai kitēimans wūdans kraisakijjai turri sūit debīkan galwan. Ast tappinmilīntan be zalinīdantin. Īr turīntei tūlin lāndas, rīnka stan kawīda bēi tenēimans preiēiminan en alkes kērdan. Ilgan ezze delli milimētrans ērgi 10 cm.
+
Relatīwai kitēimans wūdans kraisakījai turri sūit debīkan galwan. Ast tappinmilīntan be zalinīdantin. Īr turīntei tūlin lāndas, rīnka stan kawīda bēi tenēimans preiēiminan en alkes kērdan. Ilgan ezze delli milimētrans ērgi 10 cm.
[[Category: Bewērbuliskai zwīrei]]
[[Category: Bewērbuliskai zwīrei]]

Wersiōni kāigi iz 07:04, 15 daggis 2010

Persōniskas pagaptis