Kurāns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 3: Rindā 3:
Kūran iz zēistan iz 114 ''[[surras|surrans]]'' (šlaitīnsnans), kawīdas delijja si en ''ajjans'' (rīndas). Sirzdau surrans ast 90 [[Mekka|Mekkas]] surras be 24 [[Medīna|Medīnas]] surras. Surras en Kurānu ast rikaūtan ezze ukailgaišai ērgi ukaīnsaisin.
Kūran iz zēistan iz 114 ''[[surras|surrans]]'' (šlaitīnsnans), kawīdas delijja si en ''ajjans'' (rīndas). Sirzdau surrans ast 90 [[Mekka|Mekkas]] surras be 24 [[Medīna|Medīnas]] surras. Surras en Kurānu ast rikaūtan ezze ukailgaišai ērgi ukaīnsaisin.
-
Kurāns pastāi peisātan en arābiskai billin, kāigi ritmizitā prōzi. Pas muslimūnans Kurāns ast stebbulingi be Kurānas tulkausenei ast laikātan pra tennans tēr per "Kurānas preitaūwinsnas en kitsei billin". Pirman rēizan Kurāns pastāi tulkautan pa persiskan billin pra Salmanan al-Farsin. Pirmas eurōpiskas tulkausenis bēi stesse Rōbertan iz Kitton en 1134 m. Kurānas recitaciōni ast islāmas rittus.
+
Kurāns pastāi peisātan en arābiskai billin, kāigi ritmizitā prōzi. Pa muslimūnans Kurāns ast stebbulin be Kurānas tulkausenei ast laikātan pra tennans tēr per "Kurānas preitaūwinsnas en kitsei billin". Pirman rēizan Kurāns pastāi tulkautan pa persiskan billin pra Salmanan al-Farsin. Pirmas eurōpiskas tulkausenis bēi stesse Rōbertan iz Kitton en 1134 m. Kurānas recitaciōni ast islāmas rittus.
Kūrans en tūlin deiktammans ast senkalsītan sen Bībelin. En tūlin muslimūniskamans tāutan ast tikrōmiskwas aps.
Kūrans en tūlin deiktammans ast senkalsītan sen Bībelin. En tūlin muslimūniskamans tāutan ast tikrōmiskwas aps.

Wersiōni kāigi iz 13:03, 14 zallaws 2012

Persōniskas pagaptis