Kurāns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
'''Kurāns''' - islāmas swintan lāiskan. Pa muslimūniskan tradiciōnin kurāns pastāi peisātan en mettans 610-632, sēntei waidīntan en fragmēntimans [[Mahōmets|Mahōmetu]]. Wīrds ''Kurāns'' pertīnka ezze arābiskan wīrdans ''al-kur'ān'' ka zentli ''recitaciōni'' beggi pirmai Kurāns bēi perlaīstan āustiskai. Pa islāman Kurānas autōrs ast [[Allahs]].
'''Kurāns''' - islāmas swintan lāiskan. Pa muslimūniskan tradiciōnin kurāns pastāi peisātan en mettans 610-632, sēntei waidīntan en fragmēntimans [[Mahōmets|Mahōmetu]]. Wīrds ''Kurāns'' pertīnka ezze arābiskan wīrdans ''al-kur'ān'' ka zentli ''recitaciōni'' beggi pirmai Kurāns bēi perlaīstan āustiskai. Pa islāman Kurānas autōrs ast [[Allahs]].
-
Kūran iz zēistan iz 114 ''[[surras|surrans]]'' (šlaitīnsnans), kawīdas delijja si en ''ajjans'' (rīndas). Sirzdau surrans ast 90 [[Mekka|Mekkas]] surras be 24 [[Medīna|Medīnas]] surras. Surras en Kurānu ast rikaūtan ezze ukailgaišai ērgi ukaīnsaisin.
+
Kūran iz zēistan iz 114 ''[[surras|surrans]]'' (šlaitīnsnans), kawīdas delijja si en ''ajjans'' (rīndans). Sirzdau surrans ast 90 [[Mekka|Mekkas]] surras be 24 [[Medīna|Medīnas]] surras. Surras en Kurānu ast rikaūtan ezze ukailgaišai ērgi ukaīnsaisin.
Kurāns pastāi peisātan en arābiskai billin, kāigi ritmizitā prōzi. Pa muslimūnans Kurāns ast stebbulin be Kurānas tulkausenei ast laikātan pra tennans tēr per "Kurānas preitaūwinsnas en kitsei billin". Pirman rēizan Kurāns pastāi tulkautan pa persiskan billin pra Salmanan al-Farsin. Pirmas eurōpiskas tulkausenis bēi stesse Rōbertan iz Kitton en 1134 m. Kurānas recitaciōni ast islāmas rittus.
Kurāns pastāi peisātan en arābiskai billin, kāigi ritmizitā prōzi. Pa muslimūnans Kurāns ast stebbulin be Kurānas tulkausenei ast laikātan pra tennans tēr per "Kurānas preitaūwinsnas en kitsei billin". Pirman rēizan Kurāns pastāi tulkautan pa persiskan billin pra Salmanan al-Farsin. Pirmas eurōpiskas tulkausenis bēi stesse Rōbertan iz Kitton en 1134 m. Kurānas recitaciōni ast islāmas rittus.

Wersiōni kāigi iz 11:39, 16 zallaws 2012

Persōniskas pagaptis