Kurāns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
-
'''Kurāns''' - islāmas swintan lāiskan. Pa muslimūniskan tradiciōnin Kurāns pastāi peisātan en mettans 610-632, sēntei waidīntan en fragmēntimans [[Muhammads|Muhammadu]]. Wīrds ''Kurāns'' pertīnka ezze arābiskan wīrdans ''al-kur'ān'' ka zentli ''recitaciōni'' beggi pirmai Kurāns bēi perlaīstan āustiskai. Pa islāman Kurānas autōrs ast [[Allahs]].
+
'''Kurāns''' - islāmas swintan lāiskan. Pa muslimūniskai tradiciōnin Kurāns pastāi peisātan en mettans 610-632, sēntei waidīntan en fragmēntimans [[Muhammads|Muhammadu]]. Wīrds ''Kurāns'' pertīnka ezze arābiskan wīrdans ''al-kur'ān'' ka zentli ''recitaciōni'' beggi pirmai Kurāns bēi perlaīstan āustiskai. En islāmu Kurānas autōrs ast [[Alāhs]].
Kūran iz zēistan iz 114 ''[[sūras|sūrans]]'' (šlaitīnsnans), kawīdas delijja si en ''ajjans'' (rīndans). Sirzdau sūrans ast 90 [[Mekka|Mekkas]] sūras be 24 [[Medīna|Medīnas]] sūras. Sūras en Kurānu ast rikaūtan ezze ukailgaišai ērgi ukaīnsaisin.
Kūran iz zēistan iz 114 ''[[sūras|sūrans]]'' (šlaitīnsnans), kawīdas delijja si en ''ajjans'' (rīndans). Sirzdau sūrans ast 90 [[Mekka|Mekkas]] sūras be 24 [[Medīna|Medīnas]] sūras. Sūras en Kurānu ast rikaūtan ezze ukailgaišai ērgi ukaīnsaisin.
-
Kurāns pastāi peisātan en arābiskai billin, kāigi ritmizitā prōzi. Pa muslimūnans Kurāns ast stebbulin be Kurānas tulkausenei ast laikātan pra tennans tēr per "Kurānas preitaūwinsnas en kitsei billin". Pirman rēizan Kurāns pastāi tulkautan pa persiskan billin pra Salmanan al-Farsin. Pirmas eurōpiskas tulkausenis bēi stesse Rōbertan iz Kitton en 1134 m. Kurānas recitaciōni ast islāmas rittus.
+
Kurāns pastāi peisātan en arābiskai billin, kāigi ritmizitā prōzi. Pa muslimūnamans Kurāns ast stebbulin be Kurānas tulkausenei ast laikātan pra tennans tēr per "Kurānas preitaūwinsnas en kitsei billin". Pirman rēizan Kurāns pastāi tulkautan pa persiskan billin pra Salmanan al-Farsin. Pirmas eurōpiskas tulkausenis bēi stesse Rōbertan iz Kitton en 1134 m. Kurānas recitaciōni ast islāmas rittus.
Kurāns en tūlin deiktammans ast senkalsītan sen Bībelin. En tūlin muslimūniskamans tāutan ast tikrōmiskwas aps.
Kurāns en tūlin deiktammans ast senkalsītan sen Bībelin. En tūlin muslimūniskamans tāutan ast tikrōmiskwas aps.

Bigantī wersiōni kāigi iz 05:42, 21 zallaws 2012

Persōniskas pagaptis