Kurāns - entūrs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Sūra 114 - Zmûnei)
 
Rindā 55: Rindā 55:
En Emnin stesse Dēiwan, Etnīwingin Engraudīwingin:
En Emnin stesse Dēiwan, Etnīwingin Engraudīwingin:
-
96.1  Skaitāis en emnin twāise Rikijjan, kas kurra
+
96.1  Skaitāis en emnin twāise Rikijjan, kas kūra
-
96.2  Kurra zmūnentin iz krekkulin.
+
96.2  Kūra zmūnentin iz krekkulin.
96.3  Skaitāis, be twāise Rikīs ast ukadēigiskais,
96.3  Skaitāis, be twāise Rikīs ast ukadēigiskais,
Rindā 161: Rindā 161:
113.1 Gērdaus: as wartinna si prei āustras Rikijjan
113.1 Gērdaus: as wartinna si prei āustras Rikijjan
-
113.2 Ezze wārgu, ka Tāns ast kurruns,
+
113.2 Ezze wārgu, ka Tāns ast kūruns,
113.3 Be ezze timras wārgu, kaddan paplattina si,
113.3 Be ezze timras wārgu, kaddan paplattina si,

Bigantī wersiōni kāigi iz 15:29, 20 zallaws 2012

Persōniskas pagaptis