Kwīdina

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
(*radasbuttan)
Rindā 6: Rindā 6:
Pils stēisan Pameddinan ekzistijja jāu en XI metsimtu. Pirmāi emnei en appimans - ''Quedin'', ''Quedino'', ''Queden''. Pastāi pernaikīntan kaddan ūlinsnas sen Miksiskan Urdenan. Wāiss bēi etkūmps ensadīntan pra Miksiskan Urdenan en 1233 m en kulmiskai tikrōmiskwan be ast gaūwuns mīstiskans tikrōmiskwans. Mīstan pastāi pernaikīntan kaddan pirmas senskīsnas en 1243 m, panzdau etzēistan pra miksins. En mettamans 1285 - 1587 pammediskas bīskupiskwas galwasmistan. Nāuna lokaciōni bēi en 1336 m, ezze staddan perbilītan Marienwerder. En 1440 mettu bēi gruntintan stwi Prūsiska Uniōni.
Pils stēisan Pameddinan ekzistijja jāu en XI metsimtu. Pirmāi emnei en appimans - ''Quedin'', ''Quedino'', ''Queden''. Pastāi pernaikīntan kaddan ūlinsnas sen Miksiskan Urdenan. Wāiss bēi etkūmps ensadīntan pra Miksiskan Urdenan en 1233 m en kulmiskai tikrōmiskwan be ast gaūwuns mīstiskans tikrōmiskwans. Mīstan pastāi pernaikīntan kaddan pirmas senskīsnas en 1243 m, panzdau etzēistan pra miksins. En mettamans 1285 - 1587 pammediskas bīskupiskwas galwasmistan. Nāuna lokaciōni bēi en 1336 m, ezze staddan perbilītan Marienwerder. En 1440 mettu bēi gruntintan stwi Prūsiska Uniōni.
-
Panzdau trīsnadesimtan mettan kareūsnan Kwēdina palikka prēi Princiskan Prūšan. Pa plebiscitan en 1920 mettu palikka en Mikskātautai. En 30 raggu 1945 etpāustinta Kwēdina pastāi īmtan šlāit ūlinsnan pra Wūrmin Armijan be kitawidīntan en špitlin per zūrgi 20 tūsimtans ēizwintinins. Mackālai, pawērpintei mīstan, bēi degginusis wūran mīstan sen radibuttan. Ezze 1945 mettu en Pōlai. Pōlai izdīja wūrans deggintans buttans be radibuttan be immi tīgelins en Wāršawan. Dīgi pastāi izdītan be īmtan tiltan pra Wīkslan.
+
Panzdau trīsnadesimtan mettan kareūsnan Kwēdina palikka prēi Princiskan Prūšan. Pa plebiscitan en 1920 mettu palikka en Mikskātautai. En 30 raggu 1945 etpāustinta Kwēdina pastāi īmtan šlāit ūlinsnan pra Wūrmin Armijan be kitawidīntan en špitlin per zūrgi 20 tūsimtans ēizwintinins. Mackālai, pawērpintei mīstan, bēi degginusis wūran mīstan sen radibuttan. Ezze 1945 mettu en Pōlai. Pōlai izdīja wūrans deggintans buttans be radasbuttan be immi tīgelins en Wāršawan. Dīgi pastāi izdītan be īmtan tiltan pra Wīkslan.
[[Category:Mistāi en Prūsai]]
[[Category:Mistāi en Prūsai]]

Wersiōni kāigi iz 06:08, 24 līpa 2010

Persōniskas pagaptis