Lāima

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Dalā)
Rindā 9: Rindā 9:
En māras kērdan, Lāima enastinna en ''Lāimans'', kawīdas turri warīstin zentlin be ēit pra swītan pīdantei māran. Tīt, en retammans situaciōnins Lāima ast dīgi preiwakīsnas izpilnintajini.
En māras kērdan, Lāima enastinna en ''Lāimans'', kawīdas turri warīstin zentlin be ēit pra swītan pīdantei māran. Tīt, en retammans situaciōnins Lāima ast dīgi preiwakīsnas izpilnintajini.
-
Lāima dāst tēr dallas arāikinsnan, papekāntei ukaempīriniskan swītas līguswaran. En šissei ebīmsnan zmūi mazzi tālis teikātun swajjan dallin - pra swajjan tēikingin dīlin ([[Swāikstiks|Swāiktikas]] be [[Perkūns|Perkūnas]] sfēri), pra ūlinsnan be ebwarīsenins ([[Patrīmpus|Patrīmpas]] sfēri) anga pra gaūdriskwan be na kittans zmūnins endīlisnan ([[Pikkuls|Pikkulas]] sfēri).
+
Lāima dāst tēr dallas arāikinsnan, papekāntei ukaempīriniskan swītas līguswaran. En šissei ebīmsnan zmūi mazzi tālis teikātun swajjan dallin - pra swajjan tēikingin dīlin ([[Swāikstiks|Swāiktikas]] be [[Perkūns|Perkūnas]] sfēra), pra ūlinsnan be ebwarīsenins ([[Patrīmpus|Patrīmpas]] sfēra) anga pra gaūdriskwan be na kittans zmūnins endīlisnan ([[Pikkuls|Pikkulas]] sfēra).
===Relaciōni sen Saūlin===
===Relaciōni sen Saūlin===
Rindā 23: Rindā 23:
===Sinkretismus===
===Sinkretismus===
-
En krikstjānisku Mārija - Īzus Mūti ast praimmusi est pastippan Lāimas sfērin.
+
En krikstjānisku Mārija - Īzus Mūti ast praimmusi est pastippan Lāimas sfēran.
[[Category: Prūsiska teulōgija]]
[[Category: Prūsiska teulōgija]]

Wersiōni kāigi iz 14:38, 14 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis