Lāima

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Lāimas_klakstā_1.gif|thumb|200px|right|Lāimas klakstā]]
[[Image:Lāimas_klakstā_1.gif|thumb|200px|right|Lāimas klakstā]]
-
'''Lāima''' - baltiska preiwakīsnas dēiwini. Dāst mālnikamans pa gimsenin dallin, staddan tikka kāigi ''trīs Lāimas''. Ast Dēiwas Ukapirmas sestrā be tēr Tennan zmūnei mazzi prasijja kāi tāns kitawīdinlai Tenesses līgan, adder deznimai Tenesmu ni izpalla di endrūwintun Lāiman - Lāima ast līgu Tenesmu. Tenesse zentlin ast [[warīsti]]. En folklōrei Lāimas zentlin ast Lāimas klakstā
+
'''Lāima''' - baltiska preiwakīsnas dēiwini. Dāst malnīkamans pa gīmsenin dallin, staddan tikka kāigi ''trīs Lāimas''. Ast Dēiwas Ukapirmas sestrā be tēr Tennan zmūnei mazzi prasijja kāi tāns kitawīdinlai Tenesses līgan, adder deznimai Tenesmu ni izpalla di endrūwintun Lāiman - Lāima ast līgu Tenesmu. Tenesse zentlin ast [[warīsti]]. En folklōrei Lāimas zentlin ast Lāimas klakstā
===Dalā===
===Dalā===
-
Lāima dāst zmūnimans [[dalā|dallin]] pa gimsenin. [[Dalā]] dāst zmūni giwītwei deiwūtiskai. Ainuntamans kakīnslingi Lāima ni dāst dallin. Stawīdai zmūnei ast bilītan per [[bedallas zmūnei|bedallas zmūnins]]. Lāima ast raganas sestrā, deznimai tennas pintegaui drāugai. Lāima pakūnte, kāi zmūnei giwīlai tēr pa swajjan dallin be ni tērpaulai kitēisan dallins. Stwi Ragana ast etnīwingaisin be rādi bedalas zmūnimans, kāigi gaūtun dallin.
+
Lāima dāst zmūnimans [[dalā|dallin]] pa gimsenin. [[Dalā]] dāst zmūni giwītwei deiwūtiskai. Ainuntamans kakīnslingi Lāima ni dāst dallin. Stawīdai zmūnei ast bilītan per [[bedallas zmūnei|bedallas zmūnins]]. Lāima ast Ragganas sestrā, deznimai tennas pintegaūja drāugai. Lāima pakūnte, kāi zmūnei giwīlai tēr pa swajjan dallin be ni tērpaulai kitēisan dallins. Stwi Raggana ast etnīwingeisin be rādi bedalas zmūnimans, kāigi gaūtun dallin.
En māras kērdan, Lāima enastinna en ''Lāimans'', kawīdas turri warīstin zentlin be ēit pra swītan pīdantei māran. Tīt, en retammans situaciōnins Lāima ast dīgi preiwakīsnas izpilnintajini.
En māras kērdan, Lāima enastinna en ''Lāimans'', kawīdas turri warīstin zentlin be ēit pra swītan pīdantei māran. Tīt, en retammans situaciōnins Lāima ast dīgi preiwakīsnas izpilnintajini.
Rindā 17: Rindā 17:
===Inkarnaciōnei===
===Inkarnaciōnei===
-
Lāimas inkarnaciōni ast [[geguzzi]] - tenā enastintan en geguzzin en wassaran etnawwina swītas rīkan. Zmūi kirdīnts geguzzin wīrst giwīwuns tīt, en kawīdsei stānin ast tennan kirdīwuns - sēntei šlāit penningans wīrst en šismu mettan būwuns gurīnan, enwārgusis ni wīrst būwuns kaīlustan be t.t. En zēiman, kaddan gegguzis ast en kitsmu swītan, tenesses inkarnaciōni ast [[spurglawanags]] - sta ast emprīkiska, gallin dajānti inkarnaciōni.
+
Lāimas inkarnaciōni ast [[geguzzi]] - tenā enastintan en geguzzin en wassaran etnawwina swītas rīkan. Zmūi kirdīnts geguzzin wīrst giwīwuns tīt, en kawīdsei stānin ast tennan kirdīwuns - sēntei šlāit penningans wīrst en šismu mettan būwuns gurīnan, enwārgusis ni wīrst būwuns kailūstan be t.t. En zēiman, kaddan geguzzis ast en kitsmu swītan, tenesses inkarnaciōni ast [[spurglawanags]] - sta ast emprīkiska, gallin dajānti inkarnaciōni.
Lāimas garrin ast [[līpa]].
Lāimas garrin ast [[līpa]].
Rindā 23: Rindā 23:
===Sinkretismus===
===Sinkretismus===
-
En krikstjānisku Mārija - Īzus Mūti ast praimmusi est pastippan Lāimas sfēran.
+
En kriksțāniskwai Mārija - Īzus Mūti ast praimmusi ēst pastippan Lāimas sfēran.
[[Category: Prūsiska teulōgija]]
[[Category: Prūsiska teulōgija]]

Wersiōni kāigi iz 14:41, 14 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis