Lāima

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "Lāimas klakstā '''Lāima''' - baltiska preiwakīsnas dēiwini. Dāst mālnikamans pa gimsenin dallin, staddan…")
(Dalā)
Rindā 5: Rindā 5:
===Dalā===
===Dalā===
-
Lāima dāst zmūnimans [[dalā|dallin]] pa gimsenin. [[Dalā]] dāst zmūni giwītwei deiwūtiskai. Ainuntamans kakīnslingi Lāima ni dāst dallin. Stawīdai zmūnei ast bilītan per [[bedallas zmūnei|bedallas zmūnins]]. Lāima ast raganas sestrā, deznimai tennas pintegaui drāugai. Lāima pakūnte, kāi zmūnei giwīlai tēr pa swajjan dallin be ni tērpaulai kitēisan dallas. Stwi Ragana ast etnīwingaisin be rādi bedalas zmūnimans, kāigi gaūtun dallin.
+
Lāima dāst zmūnimans [[dalā|dallin]] pa gimsenin. [[Dalā]] dāst zmūni giwītwei deiwūtiskai. Ainuntamans kakīnslingi Lāima ni dāst dallin. Stawīdai zmūnei ast bilītan per [[bedallas zmūnei|bedallas zmūnins]]. Lāima ast raganas sestrā, deznimai tennas pintegaui drāugai. Lāima pakūnte, kāi zmūnei giwīlai tēr pa swajjan dallin be ni tērpaulai kitēisan dallans. Stwi Ragana ast etnīwingaisin be rādi bedalas zmūnimans, kāigi gaūtun dallin.
En māras kērdan, Lāima enastinna en ''Lāimans'', kawīdas turri warīstin zentlin be ēit pra swītan pīdantei māran. Tīt, en retammans situaciōnins Lāima ast dīgi preiwakīsnas izpilnintajini.
En māras kērdan, Lāima enastinna en ''Lāimans'', kawīdas turri warīstin zentlin be ēit pra swītan pīdantei māran. Tīt, en retammans situaciōnins Lāima ast dīgi preiwakīsnas izpilnintajini.

Wersiōni kāigi iz 12:34, 25 sillins 2010

Persōniskas pagaptis