Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Antrā Palazīnsna (II))
m (Antrā Palazīnsna (II))
Rindā 19: Rindā 19:
== Antrā Palazīnsna (II) ==
== Antrā Palazīnsna (II) ==
Tīt, as asma gīwuns ainaseīlingei, izarwi ni bilāntei sen niaīnuntan, ērgi gadīnsnan na Saharan, pirzdau uššans mettans. Ka nika gadinna si en motōru. Beggi sēn min ni bēi neggi ''mekānikeris'', neggi skrāistwaišai, as turīwuns pagattawintun si prēi šin brendin reparatūrin, gāncai ainaseīlingei. Di bēi pēr min gīwis adder gallas pawīstis. As turēi undas rezērwin pēr tēr astōnins dēinans.<br> <br>  
Tīt, as asma gīwuns ainaseīlingei, izarwi ni bilāntei sen niaīnuntan, ērgi gadīnsnan na Saharan, pirzdau uššans mettans. Ka nika gadinna si en motōru. Beggi sēn min ni bēi neggi ''mekānikeris'', neggi skrāistwaišai, as turīwuns pagattawintun si prēi šin brendin reparatūrin, gāncai ainaseīlingei. Di bēi pēr min gīwis adder gallas pawīstis. As turēi undas rezērwin pēr tēr astōnins dēinans.<br> <br>  
-
Pirman naktin as migēi na zigzdan, tūsimts mīlis ezze enbūwintas areālas. As bēi spārtais ainaseīlingin, nikāi "''rozbitek''" na "''tratwie''", na ōceanas sirdan. Tītat preistatinnaiti si majjan āustaban, kaddan smejjina tārika min ast baudinnusi. Be dis bilāi:<br> <br>  
+
Pirman naktin as migēi na zigzdan, tūsimts mīlis ezze enbūwintas areālas. As bēi spārtais ainaseīlingin, nikāi "''rozbitek''" na pluttan, na ōceanas sirdan. Tītat preistatinnaiti si majjan āustaban, kaddan smejjina tārika min ast baudinnusi. Be dis bilāi:<br> <br>  
- Glaubāis mi, madli, kamistikin.<br>
- Glaubāis mi, madli, kamistikin.<br>
- Ka...?<br>
- Ka...?<br>

Wersiōni kāigi iz 11:49, 26 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis