Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Antrā Palazīnsna (II))
m (Antrā Palazīnsna (II))
Rindā 24: Rindā 24:
- Glaubāis mi kamistikin.<br> <br>
- Glaubāis mi kamistikin.<br> <br>
Asma etskīwuns tīt dīwai, kāigi min bruklai perkūns. Asma spārtai drazzuns akkins be as stengi widāsnan. As endirīwuns līkutan zmūnikan, kas dirēi en min nōdawingi. Stwi ast tenesse ukawālnan pōrtretan, kawīdan mennei izpalla wīlais teīktun:
Asma etskīwuns tīt dīwai, kāigi min bruklai perkūns. Asma spārtai drazzuns akkins be as stengi widāsnan. As endirīwuns līkutan zmūnikan, kas dirēi en min nōdawingi. Stwi ast tenesse ukawālnan pōrtretan, kawīdan mennei izpalla wīlais teīktun:
-
Adder māise bildikin, akiwīstai, ni ast tīt ebwaidilānti, kāigi ''mōdelis''. Di ni ast majā wīna. Kaddan as bēi uššai metāi wūran, eraūgusis mennei "''zniechecili do''" mālarausnan, stesse paggan as mukēi glaubātun tēr auwertans be etwirrans bōwans.<br> <br>
+
Adder māise bildikin, akiwīstai, ni ast tīt ebwaidilānti, kāigi ''mōdelis''. Di ni ast majā wīna. Kaddan as bēi uššai metāi wūran, eraūgusis mennei audīrsinusis ezze mālarausnas, stesse paggan as mukēi glaubātun tēr auwertans be etwirrans bōwans.<br> <br>
As dirēi ēn šin pērgiman sen etwirrans akkins āustabas paggan. Ni mīrstaiti, kāi as bēi tūsimts mīlis ezze enbūwintas areālas. <br> <br>  
As dirēi ēn šin pērgiman sen etwirrans akkins āustabas paggan. Ni mīrstaiti, kāi as bēi tūsimts mīlis ezze enbūwintas areālas. <br> <br>  

Wersiōni kāigi iz 11:50, 26 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis