Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 133: Rindā 133:
spārtai grāudu?<br>
spārtai grāudu?<br>
Adder Līkuts Kunegiks ni etrāi.
Adder Līkuts Kunegiks ni etrāi.
-
==Septmā Palazīnsna==
+
==Septmā Palazīnsna (VII)==
En pēnktai dēinan, etkūmps dīnka kamistiķu, as erzināwuns nawwan kliptan stesse Līkutan Kunegikan. Tāns prasīwuns plakkawingi, šlāit niaīnan ēnwadan, kāigi pa ilgai mirīsnas kērdan:<br>
En pēnktai dēinan, etkūmps dīnka kamistiķu, as erzināwuns nawwan kliptan stesse Līkutan Kunegikan. Tāns prasīwuns plakkawingi, šlāit niaīnan ēnwadan, kāigi pa ilgai mirīsnas kērdan:<br>
- Ik kamistikin īst kīrnans, tīt staddan dīgi īst kwēitins?<br>
- Ik kamistikin īst kīrnans, tīt staddan dīgi īst kwēitins?<br>

Wersiōni kāigi iz 19:22, 10 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis