Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Pirmā Palazīnsna (I))
m
Rindā 87: Rindā 87:
As turīwuns seriōzans tikslins per gērdautun, kāi planets ezze kawīdse tāns pertikka, ast ''asterōids'' B 612. Šis asterōids bēi widātan tēr aīnan rēizan sen telaskōpan, en 1909 mettan, ezze turkiskas zinānikas. <br><br>
As turīwuns seriōzans tikslins per gērdautun, kāi planets ezze kawīdse tāns pertikka, ast ''asterōids'' B 612. Šis asterōids bēi widātan tēr aīnan rēizan sen telaskōpan, en 1909 mettan, ezze turkiskas zinānikas. <br><br>
Panzdau tāns segīwuns debīkan enwaidīnsnan stesse aupalsenin en Sirzdauamziskasmu Astronōmijas Kōngresan. Adder niainunts tenesmu ni druwēi, tenesse rūkan paggan. Eraūgusis jāu stawīdan ast.<br><br>
Panzdau tāns segīwuns debīkan enwaidīnsnan stesse aupalsenin en Sirzdauamziskasmu Astronōmijas Kōngresan. Adder niainunts tenesmu ni druwēi, tenesse rūkan paggan. Eraūgusis jāu stawīdan ast.<br><br>
-
Deiwūtiskwai per B 612 asterōidas labban emnin, tūrkiskas diktatōrs palaipsinna swajasmu amźu, sen gallas sūndas trīnan, kāi tenēi ebwīlklai si eurōpeiskai. Astronōms āntrina swajjan enwaidīnsnan en 1920, adder tāns bēi ebwīlktan spārtai ''elagāntei''. Be šin rēizan kaīlin swītan ast tenesmu druwīwus. <br><br>
+
Deiwūtiskwai per B 612 asterōidas labban emnin, tūrkiskas diktatōrs palaipsinna swajasmu amźu, sen gallas sūndas trīnan, kāi tenēi ebwīlklai si eurōpeiskai. Astronōms āntrina swajjan enwaidīnsnan en 1920, adder tāns bēi ebwīlktan spārtai ''elagāntei''. Be šin rēizan pastippan swītan ast tenesmu druwīwus. <br><br>
Asma gērbuns šans detaīlins ezze asterōidan B 612 be asma dāwuns tenesse nummerin eraūgusimans paggan. Eraūgisis milāi cipperins. Kaddan tū gērba tenēimans ezze nawwan ginnin, tenēi nikwēigi ni prasijja ezze ukaswarewīngins pawīstins. Tenēi nikwēigi ni prasijja: "Kāigi tenesse tāri kālsa? Kawīdai spīlis tenesmu padīnga? Senrīnka tāns pettalkans?" Tenēi wans wīrst prasīwusis:"Kāigi wūran tāns ast? Kelli brātins tāns turri? Kāigi brendu tāns ast? Kelli penningans tenesse tāws peršlūzi?" Staddan tenēi druwēi, kāi erzināwusis tennan. <br>
Asma gērbuns šans detaīlins ezze asterōidan B 612 be asma dāwuns tenesse nummerin eraūgusimans paggan. Eraūgisis milāi cipperins. Kaddan tū gērba tenēimans ezze nawwan ginnin, tenēi nikwēigi ni prasijja ezze ukaswarewīngins pawīstins. Tenēi nikwēigi ni prasijja: "Kāigi tenesse tāri kālsa? Kawīdai spīlis tenesmu padīnga? Senrīnka tāns pettalkans?" Tenēi wans wīrst prasīwusis:"Kāigi wūran tāns ast? Kelli brātins tāns turri? Kāigi brendu tāns ast? Kelli penningans tenesse tāws peršlūzi?" Staddan tenēi druwēi, kāi erzināwusis tennan. <br>
Kaddan jūs bilāitei eraūgusimans: "Asma widāwuns grazzu buttan sen wūrmins tīgelins, sen ''gerānijans'' prei langstans be sen pūlins na stāgan...", tenēi ni mūka preistatīntun si šin buttan. Tenēimans prawerru gērdautun: "Asma widāwuns buttan wērtan sīmtan tūsimtans." <br>Staddan tenēi wīrst krīkstusis: "Kāigi grazzu buttan!" <br><br>
Kaddan jūs bilāitei eraūgusimans: "Asma widāwuns grazzu buttan sen wūrmins tīgelins, sen ''gerānijans'' prei langstans be sen pūlins na stāgan...", tenēi ni mūka preistatīntun si šin buttan. Tenēimans prawerru gērdautun: "Asma widāwuns buttan wērtan sīmtan tūsimtans." <br>Staddan tenēi wīrst krīkstusis: "Kāigi grazzu buttan!" <br><br>
Rindā 103: Rindā 103:
As ni izprettuns, kasse paggan ast swarewīngi, anga kamistikēi īst kīrnans. Adder Līkuts Kunegiks preidāi:<br>
As ni izprettuns, kasse paggan ast swarewīngi, anga kamistikēi īst kīrnans. Adder Līkuts Kunegiks preidāi:<br>
- Staddan tenēi dīgi īst baōbabans?<br><br>
- Staddan tenēi dīgi īst baōbabans?<br><br>
-
As eīskinuns, kāi baōbabai ni ast kīrnas, adder garēi. Be ik tāns īmlai īr kaīlin elapāntan kāimenin, tenēi ni mazīlai īstun mazzais aīnan baōbaban.<br><br>
+
As eīskinuns, kāi baōbabai ni ast kīrnas, adder garēi. Be ik tāns īmlai īr pastippan elapāntan kāimenin, tenēi ni mazīlai īstun mazzais aīnan baōbaban.<br><br>
Pamirīsna ezze elapāntan kāimenin segēi, kāi Līkuts Kunegiks ersmīja si.<br>
Pamirīsna ezze elapāntan kāimenin segēi, kāi Līkuts Kunegiks ersmīja si.<br>
- Prawerīlai lazīntun tennans aīns na āntran.<br>
- Prawerīlai lazīntun tennans aīns na āntran.<br>

Wersiōni kāigi iz 19:33, 25 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis