Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
m (Penktā Palazīnsna (V))
Rindā 116: Rindā 116:
- Ik tenēi kadāi wīrst pintegaūwusis - tāns gērdau - stan mazzi būt tenēimans prawerīngi. En rēizans, ik tū palaīde dillin prei wīlasin kērdan, stan ni ast škūdas tikslin. Adder en baōbaban prēipalu, stan ast wisaddan katastrōfi. As zināwuns planetan, enbūwintan pra wūlakan. Tāns ast ignōriwuns trīns aūgmenins..."<br><br>
- Ik tenēi kadāi wīrst pintegaūwusis - tāns gērdau - stan mazzi būt tenēimans prawerīngi. En rēizans, ik tū palaīde dillin prei wīlasin kērdan, stan ni ast škūdas tikslin. Adder en baōbaban prēipalu, stan ast wisaddan katastrōfi. As zināwuns planetan, enbūwintan pra wūlakan. Tāns ast ignōriwuns trīns aūgmenins..."<br><br>
As paglaubāwuns šin planetan pa Līkutas Kunegikas preizentlisnamans. Mennei ni padīnga būtwei mōralists. Adder baōbaban wārgingisku ast tīt līkutai zinātan, be rīziku pēr šans, kwāi blandālai prei aīnan iz asterōidans, ast tīt seriōzan, kāi en šismu prēipalin mennei prawerru segītun izīmsenin ezze maīmans rēgulins. Be as bilāi: "Malnīkai! Nōdewingi prei baōbabans!"<br><br>
As paglaubāwuns šin planetan pa Līkutas Kunegikas preizentlisnamans. Mennei ni padīnga būtwei mōralists. Adder baōbaban wārgingisku ast tīt līkutai zinātan, be rīziku pēr šans, kwāi blandālai prei aīnan iz asterōidans, ast tīt seriōzan, kāi en šismu prēipalin mennei prawerru segītun izīmsenin ezze maīmans rēgulins. Be as bilāi: "Malnīkai! Nōdewingi prei baōbabans!"<br><br>
-
Kaīnsli ast, kāi ēmpirsergītun majjans ginnins ezze alārman, kawīds  wēraui tīt ilgai, adder ast gāncai nizinātan. Lakciōni, kawīdan as dāi, bēi wērtan stawīdan pastangan. Mazīngi jūs wīrstei prasīwusis: kasse paggan wissas glaubālis ni ast tīt blīngewingi, kāigi baōbaban glaubāli? Etrāsenis ast spārtai prastan: as bandāwuns, adder mennei ni izpallus. Kaddan as glaubāwuns baōbabans, as bēi izpilnintan sen jusnan stesses būtewingiskwan.
+
Kakīnsli ast, kāi ēmpirsergītun majjans ginnins ezze alārman, kawīds  wēraui tīt ilgai, adder ast gāncai nizinātan. Lakciōni, kawīdan as dāi, bēi wērtan stawīdan pastangan. Mazīngi jūs wīrstei prasīwusis: kasse paggan wissas glaubālis ni ast tīt blīngewingi, kāigi baōbaban glaubāli? Etrāsenis ast spārtai prastan: as bandāwuns, adder mennei ni izpallus. Kaddan as glaubāwuns baōbabans, as bēi izpilnintan sen jusnan stesses būtewingiskwan.
==Uštā Palazīnsna (VI)==
==Uštā Palazīnsna (VI)==

Wersiōni kāigi iz 12:39, 7 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis