Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Asmā palazīnsna (VIII))
m (Palīkisna)
Rindā 3: Rindā 3:
Leōnu Werthu.<br> <br>
Leōnu Werthu.<br> <br>
-
Etwinūjaiti mennei wisāi malnīkai, kāi as asma palīkiwuns šin lāiskan eraūgušasmu. As turri swarewīngins tikslins: šis eraūguns ast majs ukawalns ginni, kawīdan as turri en swītu. Āntran tikslin: šis eraūguns mūka izprestun wissan, īr lāiskans per malnīkans. As dīgi turri tīrtan tikslin: tāns buwinna en Prankrīkei, lāilinantei alkin be saltan. Be prawerru tennan glandīntun. Ik šās brewīnslis ast nisātwinan, as rēide mazzi palīkitun šin lāiskan malnīku, kas tāns kadāi bēi. Wisāi eraūgusis kadāi bēi malnīkai (adder nitūlin ezze stan pamenna). Stesse paggan as kitawīdina majjan palīkisnan:<br> <br>
+
Etwinūjaiti mennei wisāi malnīkai, kāi as asma palīkiwuns šin lāiskan eraūgušasmu. As turri swarewīngin tikslin: šis eraūguns ast majs ukawalns ginni, kawīdan as turri en swītu. Āntran tikslin: šis eraūguns mūka izprestun wissan, īr lāiskans per malnīkans. As dīgi turri tīrtan tikslin: tāns buwinna en Prankrīkei, lāilinantei alkin be saltan. Be prawerru tennan glandīntun. Ik šās brewīnslis ast nisātwinan, as rēide mazzi palīkitun šin lāiskan malnīku, kas tāns kadāi bēi. Wisāi eraūgusis kadāi bēi malnīkai (adder nitūlin ezze stan pamenna). Stesse paggan as kitawīdina majjan palīkisnan:<br> <br>
Leōnu Werthu, kaddan tāns bēi līkuts malnīks.<br> <br>
Leōnu Werthu, kaddan tāns bēi līkuts malnīks.<br> <br>

Wersiōni kāigi iz 04:01, 2 sillins 2012

Persōniskas pagaptis