Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Uštā Palazīnsna (VI))
Rindā 126: Rindā 126:
Tū perwaidinnuns spārtai austabbintan, panzdau tū ersmīja si be gērdau:<br>
Tū perwaidinnuns spārtai austabbintan, panzdau tū ersmīja si be gērdau:<br>
- As aīnat mīri, kāi asma prēi min.<br>
- As aīnat mīri, kāi asma prēi min.<br>
-
Faktiskai, wiss waīda, kāi kaddan en Peraīnintamans Amērikas Wālstins ast pusideinā, staddan en Prankrīkei Saūli aukliptina si. Ik būlai mazīngi praēitwei minuttis enkērdai, staddan mazīlai di widātun wakkaran. Grāudu, Prankrīki ast tāli. Na twajjan līkutan planetan tebbei bēi sūit praskatītun krīslin delli zāngans tālis, kāi widātun wakkaran telli rēizans, kelli tū kwaitēi. <br>
+
Faktiskai, wiss waīda, kāi kaddan en Peraīnintamans Amērikas Wālstins ast pusideinā, staddan en Prankrīkei Saūli aukliptina si. Ik būlai mazīngi praēitwei minūtis enkērdai, staddan mazīlai di widātun wakkaran. Grāudu, Prankrīki ast per tāli. Na twajjan līkutan planetan tebbei bēi sūit praskatītun krīslin delli zāngans tālis, kāi widātun wakkaran telli rēizans, kelli tū kwaitēi. <br>
- En aulamtai dēinan as dirīwuns na wakkaran ketturdesimts ketturei rēizai. <br>  
- En aulamtai dēinan as dirīwuns na wakkaran ketturdesimts ketturei rēizai. <br>  
Be panzdau mōmentan tāns preidāi:<br>
Be panzdau mōmentan tāns preidāi:<br>
-
- Tū waīda... Kaddan ast di grāudu, mīli di wakkarans.<br>
+
- Tū waīda... Kaddan ast ainuntsmu grāudu, mīli di wakkarans.<br>
-
- En dēinai, kaddan tū dirīwuns ketturdesimts ketturei rēizai en wakkaran, bēi tīt  
+
- En dēinai, kaddan tū dirīwuns ketturdesimts ketturei rēizai en wakkaran, bēi tebbei tīt  
spārtai grāudu?<br>
spārtai grāudu?<br>
Adder Līkuts Kunegiks ni etrāi.
Adder Līkuts Kunegiks ni etrāi.

Wersiōni kāigi iz 09:44, 6 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis