Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Uštā Palazīnsna (VI))
m (Uštā Palazīnsna (VI))
Rindā 125: Rindā 125:
- Kaddan Sāuli pagaūne aukliptintun si.<br>
- Kaddan Sāuli pagaūne aukliptintun si.<br>
Tū perwaidinnuns spārtai austabbintan, panzdau tū ersmīja si be gērdau:<br>
Tū perwaidinnuns spārtai austabbintan, panzdau tū ersmīja si be gērdau:<br>
-
- As aīnat mīri, kāi asma prēi min.<br><<br>
+
- As aīnat mīri, kāi asma prēi min.<br><br>
Faktiskai, wiss waīda, kāi kaddan en Peraīnintamans Amērikas Wālstins ast pusideinā, staddan en Prankrīkei Saūli aukliptina si. Ik būlai mazīngi praēitwei minūtis enkērdai, staddan mazīlai di widātun wakkaran. Grāudu, Prankrīki ast per tāli. Na twajjan līkutan planetan tebbei bēi sūit praskatītun krīslin delli zāngans tālis, kāi widātun wakkaran telli rēizans, kelli tū kwaitēi. <br><br>
Faktiskai, wiss waīda, kāi kaddan en Peraīnintamans Amērikas Wālstins ast pusideinā, staddan en Prankrīkei Saūli aukliptina si. Ik būlai mazīngi praēitwei minūtis enkērdai, staddan mazīlai di widātun wakkaran. Grāudu, Prankrīki ast per tāli. Na twajjan līkutan planetan tebbei bēi sūit praskatītun krīslin delli zāngans tālis, kāi widātun wakkaran telli rēizans, kelli tū kwaitēi. <br><br>
- En aulamtai dēinan as dirīwuns na wakkaran ketturdesimts ketturei rēizai. <br>  
- En aulamtai dēinan as dirīwuns na wakkaran ketturdesimts ketturei rēizai. <br>  

Wersiōni kāigi iz 10:01, 6 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis