Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Antrā Palazīnsna (II))
Rindā 19: Rindā 19:
== Antrā Palazīnsna (II) ==
== Antrā Palazīnsna (II) ==
Tīt, as asma gīwuns ainaseīlingei, izarwi ni bilāntei sen niaīnuntan, ērgi gadīnsnan na Saharan, pirzdau uššans mettans. Ka nika gadinna si en motōru. Beggi sēn min ni bēi neggi mekānikeris, neggi skrāistwaišai, as turīwuns pagattawintun si prēi šin brendin reparatūrin, gāncai ainaseīlingei. Di bēi pēr min gīwis adder gallas pawīstis. As turēi undas rezērwin pēr tēr astōnins dēinans.<br> <br>  
Tīt, as asma gīwuns ainaseīlingei, izarwi ni bilāntei sen niaīnuntan, ērgi gadīnsnan na Saharan, pirzdau uššans mettans. Ka nika gadinna si en motōru. Beggi sēn min ni bēi neggi mekānikeris, neggi skrāistwaišai, as turīwuns pagattawintun si prēi šin brendin reparatūrin, gāncai ainaseīlingei. Di bēi pēr min gīwis adder gallas pawīstis. As turēi undas rezērwin pēr tēr astōnins dēinans.<br> <br>  
-
Pirman naktin as migēi na zigzdan, tūsimts mīlis ezze enbūwintassmu areālin. As bēi spārtais ainaseīlingin, nikāi izlāikuns na pluttan, na ōceanas sirdan. Tītat preistatinnaiti si majjan āustaban, kaddan smejjina tārika min ast baudinnusi. Be dis bilāi:<br> <br>  
+
Pirman naktin as migēi na zigzdan, tūsimts mīlis ezze enbūwintasmu areālin. As bēi spārtais ainaseīlingin, nikāi izlāikuns na pluttan, na ōceanas sirdan. Tītat preistatinnaiti si majjan āustaban, kaddan smejjina tārika min ast baudinnusi. Be dis bilāi:<br> <br>  
- Glaubāis mi, madli, kamistikin.<br>
- Glaubāis mi, madli, kamistikin.<br>
- Ka...?<br>
- Ka...?<br>

Wersiōni kāigi iz 12:13, 7 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis